maandag 16 juni 2008

De Nieuwe Mens

Op deze blog zult u af en toe de term 'de Nieuwe Mens' tegenkomen. Dat begip is in heel uiteenlopende verbanden gebruikt. De schoonzoon van Karl Marx doelde hiermee bijvoorbeeld op de mens in een nieuw tijdperk, waarin machines vrijwel al het onaangename werk zouden hebben overgenomen. Voor de nieuwe mens in dat tijdperk zou er dan weinig anders te doen zijn dan 's morgens een beetje resterend (kantoor- en huishoudelijk) werk doen, 's middags vissen en 's avonds filosoferen. Die 'nieuwe mens' wordt op deze blog niet bedoeld. Tot vissen willen we hier zeker niet oproepen, en filosoferen... alleen als het moet.
Een van de eerste leraren die Zen naar het Westen brachten, Karlfried Graf Dürckheim, had een veel mooiere visie op het nieuwe mens-zijn. Hij schreef: 'Meditatie beoogt de fundamentele verandering van onszelf: waar het om gaat in het initiatisch proces is de transformatie van de overwegend op de begrensde wereld afgestemde mens (die voor een groot deel onbewust leeft vanuit zijn natuurlijke opwellingen en verlangens) in de nieuwe mens, die bewust in zijn Wezen is verankerd en in staat is hieraan in vrijheid uitdrukking te geven in de wereld, door de manier waarop hij van binnenuit weet, vormgeeft en liefheeft.'*
Die nieuwe mens wordt hier steeds bedoeld, ook als deze omschrijving wordt samengevat als 'een bewust en vrij mens'.

* K. von Dürckheim, Meditatie - doel en weg. Ankh-Hermes, Deventer, 1981

Geen opmerkingen: