maandag 26 december 2011

Vernieuwde cursus OMGAAN MET ENERGIEËN voor (hoog)gevoelige mensen


Start: 2x per jaar in februari en september, Parapsychologisch Instituut, Utrecht

Alles wat we ervaren is energie; ook paranormale of anderszins buitengewone ervaringen zijn het gevolg van processen waarin onze persoonlijke energie een wisselwerking heeft met energieën vanuit de omgeving, bijv. van andere mensen in de aardse wereld of zelfs uit andere dimensies van bewustzijn en energie. In deze cursus kun je leren, goed om te gaan met je eigen energie en datgene wat zich van buitenaf of van binnenuit laat voelen. Wie meer of dieper waarneemt, heeft ook meer los te laten ; daarom staat dat in deze cursus voorop. Daarnaast kun je leren, zelf krachtiger uit te stralen vanuit je persoonlijke energiebron, in verbinding met de grote kosmische Bron – dit is centeren en we doen dat via de juiste ademhaling, in- en vanuit het midden van het lichaam. Zo leren we ook, ons centrum met de aarde te verbinden en met beide benen stevig op de grond te staan: aarden. Op deze wijze kunnen we overal doorheen ademen en nemen onze waarnemingen en emoties geen loopje met ons. We onderdrukken onze gevoeligheid niet maar stemmen onze ‘antennes’ zuiver af op wat nodig of zinvol is met het oog op wat ons hier en nu te doen staat. Op deze wijze kunnen we heel worden en blijven.
Deze cursus van 5 zondagen is ook te zien als een kennismaking met de specifieke vorm van lichaamsgerichte, genezende meditatie die door Hetty Draayer is aangereikt als weg tot Zelfbewustwording en –verwerkelijking (zie het boek Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie van Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven en/of het boek Meditatie, energie en bewustzijn van Hetty Draayer). In deze cursus wordt wel meer dan in mijn andere cursussen aandacht besteed aan maatregelen waarmee je in noodsituaties jezelf kunt beschermen tegen al te sterke invloeden van buiten het eigen lichaam.

Programma van een cursusbijeenkomst
(behalve de eerste keer, dan is er een inleiding met dia's):
10.30 u.: Een half uur tijd om je individueel voor te bereiden, in stilte
11.00 u.: Korte inleiding, daarna een gezamenlijke meditatieve oefening
12.00 u.: Kin Hin (meditatief lopen)
12.20 u.: Zitten in stilte (de eigenlijke meditatie)
13.00 u.: Lunch (zelf meebrengen)
13.30 u.: Gezamenlijke wandeling in stilte
14.30 u.: Koffie/thee
14.45 u.: Individuele voorbereiding in stilte
15.00 u.: Gezamenlijke meditatieve oefening
15.45 u.: Zitten in stilte (meditatie)
16.15 á 16.20 u.: Afronding met muziek

Mee te nemen benodigdheden:
een hoofdkussentje, deken, warme sokken of pantoffels, lunchpakket, regenkleding, stevige schoenen
Van de oefeningen die tijdens de cursus worden aangereikt worden geluidsopnames gemaakt die je na de bijeenkomsten kunt downloaden van internet, via een link die per e-mail wordt toegezonden aan degenen die tijdens een bijeenkomst aanwezig waren (!). Er wordt warm aanbevolen om tussen de bijeenkomsten thuis te oefenen met deze geluidsopnames, zodat we in de bijeenkomsten kunnen voortbouwen op wat er al geleerd is. Het loslaten, centeren en aarden kan zich zo ook verdiepen en blijven doorgaan in het dagelijks leven. Oefening baart kunst! Ook het nemen van individuele begeleidingssessies wordt aangeraden (meer info daarover: klik hier).
Om e.e.a. ook thuis te kunnen inoefenen zit er telkens ongeveer een maand tussen de 5 data van deze cursus.

Aanmelden via het online-inschrijvingsformulier op de site van het Parapsychologisch Instituut: www.parapsy.nl
Eerst nog vragen? Mail naar peter.kampschuur@kpnmail.nl

donderdag 24 november 2011

Hetty Draayer overleden


Op woensdag 16 november is Hetty Draayer, mijn geliefde meditatieleraar, in Krabbendijke (Zeeland) overleden op de leeftijd van 94 jaar. Zij ging naar de volgende dimensie in het bijzijn van één van haar kleinkinderen en één van haar leerlingen, in rust en overgave. Gisteren, 23 november, is haar lichaam begraven in Zeist, niet ver van de plek waar zij vroeger regelmatig meditatiebijeenkomsten leidde.

Als leerlingen blijven we dankbaar voor alles wat Hetty voor ons heeft gedaan: de liefde die ze ons heeft geschonken, de genezing waartoe ze ons bracht, de wijsheid die zij doorgaf en het leed dat ze voor ons heeft doorstaan. We gedenken haar in ons hart en onze meditatie, en wensen haar alle licht en zegen op haar reis door het Oneindige.

Wij hier in de aardse dimensie moeten nu verder zonder haar, maar in zekere zin gaan we toch ook verder mèt haar. Het is zoals Hetty zelf zei: "Als we sterven, gaat onze vlam van hand tot hand, verder tot in de oneindigheid. Mensen die innerlijk licht in zich dragen, sterven nooit - omdat hun licht een kettingreactie op gang heeft gebracht. Hun vlam heeft andere vlammen aangestoken."

Klik hier om een In Memoriam te lezen

donderdag 6 januari 2011

Nieuwe cursus OEFENEN IN ÉÉNZIJN

La Verna, Amsterdam, start: 15 januari

Deze cursus vormt een kennismaking met de transformerende energie-oefeningen en ademmeditatie die Hetty Draayer heeft aangereikt als weg tot Zelfbewustwording en -verwerkelijking. In deze benadering wordt meditatie niet gezien als iets van mentale of geestelijke aard alléén maar als een aangelegenheid van en voor de hele mens, dus van lichaam, ziel en geest als één geheel.
De juiste ademhaling - vanuit het chi-punt in het bekken - staat voorop. En, op basis daarvan, het loslaten, ontspannen, en je verbinden met de aarde onder je voeten. Zo gaan we open voor een andere manier om jezelf te ervaren: niet als een 'huidomsloten ego' maar als transparant, met een doorlaatbare huid die 'mee-ademt met de grote kosmische Adem'.

Het is de derde keer dat deze cursus van start gaat op La Verna, een Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling in Amsterdam. Vorig jaar gaf ik deze cursus daar ook en was het enthousiasme bij de deelnemers groot genoeg om na de eerste drie bijeenkomsten verder te gaan met nog drie zaterdagen, en zelfs nog 3 x extra in het najaar. De kapel van de minderbroeders Franciscanen is dan ook een prachtige plaats om de meditatieve oefeningen tot hun recht te laten komen. Temeer daar de cursusdagen zich vrijwel geheel in stilte voltrekken. Het is thuiskomen in jezelf, of zelfs in het ene Zelf.

Data: 15 jan., 19 feb. en 12 maart 2011
Tijden: 10.30 u. tot uiterlijk 16.30 uur
Plaats: La Verna, Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam
Kosten van deelname: € 105,-
Aanmelding: via www.laverna.nl

Programma van een cursusdag: klik hier