vrijdag 30 juli 2010

Hi! Sensitivity!

Hooggevoeligheid is niet het probleem maar de oplossing

In het zojuist verschenen nummer 180 van het tijdschrift Prana staat onder deze kop en ondertitel een bijdrage van me. Het is weer een mooi themanummer geworden, dit keer over sensitiviteit en hooggevoeligheid. Mijn pleidooi is, onder alle omstandigheden goed te voelen - en in te zien dat dit belangrijker is dan zich goed voelen. Gevoeligheid is bewustzijn; wie niet bereid is om goed te voelen, kan zich niet echt bewust van zichzelf worden. Verhoogde gevoeligheid is een grote hulp om je bestemming te vervullen en anderen van dienst te zijn op een manier die zowel bij die anderen als bij je wezen past. Problemen met verhoogde gevoeligheid komen vooral voort uit een weigering, je aan te passen.

Helaas is er bij het verzorgen van de illustraties bij m'n artikel in Prana iets fout gegaan. De afbeelding van de 'jacobsladder' - onderdeel van het 'antennesysteem' waarmee we voelen en dat aarde en hemel in ons met elkaar verbindt - is tweemaal bij het verhaal afgedrukt. In plaats van die tweede keer had het plaatje hiernaast moeten staan: de 'mantel van liefde', een extra aura die vanuit het 8ste chakra (onze 'hemel') om en door je heen kan komen als beschutting tegen negatief werkende energieën. Dat vraagt trouwens meestal wel om enige oefening.

Voor het overige kan ik alle hoogggevoeligen (HSP's, 'high sensitive persons') dit Prana-nummer van harte aanbevelen.
Prana is een uitgave van Ankh-Hermes, Deventer, en is verkrijgbaar in vele boekhandels en kiosken.

vrijdag 2 juli 2010

Voorbij 'mindfulness': mind emptiness (en 'heartfulness')


De laatste jaren is de term 'mindfulness' meer en meer in zwang geraakt. In veel publicaties wordt het omschreven als iets boeddhistisch. Maar iedereen die al langere tijd geïnteresseerd is in meditatie of daadwerkelijk mediteert, weet dat 'mindfulness' bijna zo oud als de wereld is, en niet aan de één of andere vorm van geïnstitutionaliseerde religie gebonden.

Een winstpunt is dat leraren in mindfulness gewoonlijk wat meer aandacht besteden aan je lichaam en energiehuishouding dan in veel benaderingen van meditatie gebruikelijk is.
Toch kan het dieper, met name wanneer je meditatie opvat als een aangelegenheid van lichaam, ziel en geest als één geheel. Of, wat op hetzelfde neerkomt voor wie diep genoeg wil gaan: een kwestie van materie, energie en ruimte als drie aspecten van ons wezen.

Als het egodenken wordt losgelaten en er diep in het bekken wordt geademd, vanuit het 'chi-punt', is het mogelijk om alle aandacht te richten op de doorstroming van energie door de meridianen (nadi's, energiebanen van het etherisch lichaam) en chakra's (energiecentra). Dit werd al jaren vóór de introductie van de term 'mindfulness' gedaan en reikt verder en dieper dan alles wat er nu onder deze vlag wordt aangereikt.
Het was - en is nog steeds - mindemptiness. En die leidt tot wat we kunnen noemen: heartfulness - een warm uitstralend mystiek hart, vanuit de diepte van het ademende midden.