woensdag 17 september 2008

Tijdschrift Prana over het lichaam als tempel

Het nieuwe nummer van het tijdschrift Prana heeft als thema 'Tempel van de geest: leven in je lichaam'. Er is veel behartenswaardigs in te vinden, en ik ben blij dat ik er ook een bijdrage aan mocht leveren: Het lichaam als basis voor spirituele ontwikkeling. De strekking van dit verhaal: als we ons lichaam bewust bewonen kunnen we ontdekken dat het niet begrensd is maar deel uitmaakt van ons 'multidimensionele wezen', de meerdere lichamen (lagen van bewustzijn en energie) waaruit ons wezen bestaat. Wanneer we door oefening en meditatie deze lagen in onze zelfbeleving integreren, wordt één-zijn met al wat is een lijfelijke ervaring in ons dagelijks leven.

Prana (uitgave: Ankh-Hermes) nr 168, augustus/september 2008

dinsdag 2 september 2008

De Graal in onszelf
Graal-dag op Landgoed Bleijendijk, Vught


Op zondag 16 november vindt er op het landgoed Bleijendijk een 'graal-dag' plaats. Niet zozeer over de aloude of nieuwere graal-verhalen maar over datgene waarnaar die verwijzen: de innerlijke graal, de graal in onszelf. Door specifieke oefeningen en meditatie kunnen we werkelijk een vorm van energie (licht) in onszelf vinden, die overeenstemt met de manier waarop de Graal wordt afgebeeld: een kelk of schaal met voet. Deze energievorm in ons heeft een helende en transformerende werking, opent ons voor genezende kracht en een nieuwe manier om onszelf te ervaren.

Na een inleiding over de diverse vormen die de graal in onszelf aanneemt, met afbeeldingen (tekeningen), doen we enkele adem- en visualisatie-oefeningen waardoor je de graal in jezelf kunt leren voelen. Aansluitend mediteren we om in stilte datgene te ontvangen waardoor de graal ons opent: de helende krachten van aarde en hemel.

Plaats: Het 'Jagershuisje' op landgoed Bleijendijk bij Vught
Datum: zondag 16 november 2008
Tijd: van 10.00 uur tot ca. 15.30 uur
Aanmelden: per e-mail aan: bleijendijk@tiscali.nl
Kosten: € 45,-
Nadere informatie: peter.kamp@wanadoo.nlZie ook de tekst 'De echte graal, in onszelf' op deze blog