donderdag 2 februari 2012

In Memoriam Hetty Draayer

in het zojuist verschenen nr 189 van het tijdschrift Prana

Hetty Draayer, mijn meditatieleraar, overleed op 16 november 2011. Het was niet meer mogelijk, een In memoriam te plaatsen in het kort daarna verschijnende nummer van Prana. Maar nu is dan het nieuwe nummer (189, februari/maart 2012; thema 'Eenvoud') van dit blad uitgekomen - met daarin een In Memoriam, en ook een andere bijdrage van mijn hand ('Opnieuw eenvoudig zijn').

Bij dat artikel staat ook een foto van Hetty. In beide bijdragen wordt ingegaan op de draagwijdte en betekenis van Hetty's visie en werk. Niet alleen haar familie, vrienden en leerlingen maar nog veel meer mensen hebben veel aan haar te danken.

Zie voor een In memoriam ook: peterkamptekst