zondag 2 augustus 2009

Alleen het lichaam wordt verlicht

en 'Zelfrealisatie' is een fopspeen

Onder deze titel is een bijdrage van me te vinden in het nieuwe nummer (174) van Prana, 'Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen'. Deze uitgave van Ankh-Hermes heeft dit keer als thema: 'Zelfrealisatie en verlichting'. Er staan diverse mooie artikelen in, die demonstreren op hoeveel verschillende manieren er kan worden gedacht over deze begrippen. 'Verlichting' is ook op zich een mooi en zinvol begrip, al wordt het vaak verkeerd verstaan. 'Zelfrealisatie' is echter een armoeige vertaling van de Engelse term Self realization en betekent eigenlijk gewoon 'Zelfbewustwording' of 'Zelfbesef'. Sommige mensen denken dat dat hetzelfde is als Zelfverwerkelijking, en tot overmaat van ramp dat dit ook identiek is aan verlichting. Wie geïnteresseerd is in deze babylonische spraakverwarring leze verder in Prana!

Prana, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen. Nr 174, augustus/september 2009. Uitg. Ankh-Hermes, € 6,25 in boekhandel en kiosk