zondag 29 november 2009

Cursus De Graal in onszelf - 2010


Doorgaande cursus lichaamsgerichte, genezende meditatie vanuit het 'kosmisch oog'
op Landgoed Bleijendijk bij Vught

Na Kerst 2009 gaat deze cursusgroep haar derde seizoen in, maar er kùnnen in januari enkele plaatsen vrijkomen voor nieuwe deelnemers.
Wie mee wil doen, kan het beste zo gauw mogelijk een individuele afspraak maken en vervolgens thuis gaan oefenen, want het is een cursus voor mensen die echt op deze wijze aan hun bewust- en heelwording willen werken, ademend vanuit het 'kosmisch oog' in de bekkenschaal.

Hieronder de data voor het nieuwe seizoen:
zondag
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en zaterdag 26 juni.

Wie belangstelling heeft voor de cursus en/of een individuele afspraak wil maken, kan mailen naar: peter.kamp@online.nl

zaterdag 28 november 2009

Oefenen in éénzijn - Ervaren wat het Thomas-evangelie bedoelt

Nieuwe cursus van drie zaterdagen op La Verna, Amsterdam

Voor sommige mensen kan deze cursus een vervolg zijn op de 'graal-dagen' die dit jaar op spiritueel centrum La Verna in Amsterdam zijn gehouden, voor anderen een geheel nieuwe kennismaking met de lichaamsgerichte, genezende ademmeditatie die Hetty Draayer heeft geïntroduceerd als weg tot Zelfbewustwording en -verwerkelijking: de cursus Oefenen in éénzijn - aan de hand van het Thomas-evangelie.
Het gaat om drie zaterdagen, in januari, februari en maart 2010. In een inleiding tijdens de eerste bijeenkomst hoop ik duidelijk te maken dat de 'logions' (uitspraken) in het Thomasevangelie telkens verwijzen naar een transformatieproces van lichaam, ziel en geest als één geheel. In logion 22 wordt gesproken over een drievoudige eenwording, n.l. van (1) 'boven' en 'beneden', (2) 'binnen' en 'buiten' en (3) het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf. Dit zijn drie tegenstellingen die we met elkaar kunnen verzoenen, of liever: polariteiten die we kunnen verenigen. Maar hoe? Dat wordt duidelijk als we e.e.a. heel lichamelijk opvatten. De oefeningen van Hetty Draayer - het ademen, ontspannen, visualiseren en mediteren vanuit het 'chi-punt' - maken dit éénzijn ook ervaarbaar aan den lijve.

Klik hier om hierover meer te lezen op mijn andere blog.....

De cursusdata zijn: zaterdag 23 januari, 20 februari en 20 maart 2010.
Nadere info is binnenkort te zien op de website van La Verna: www.laverna.nl, waar je je ook kunt aanmelden

dinsdag 3 november 2009

Sterven voordat je sterft: de 'psychische dood'

Tijdschrift Prana over sterven en onsterfelijkheid

Prana, 'tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen', heeft het oktober/novembernummer (175) gewijd aan het thema 'Sterven en onsterfelijkheid'. Hoewel we in brede kringen in de samenleving bar weinig omtrent de dood weten, blijkt er nog heel wat over te schrijven voor wie durft. De kop boven mijn bijdrage luidt: Sterven voordat je sterft, ontleend aan een bekend inzicht in christelijke kringen waarin wordt gesteld: "Wie sterft voordat hij sterft, zal niet sterven als hij sterft". Deze uitspraak verwijst naar de 'psychische dood', het sterven van het kleine 'ik', waardoor ons wezen kan opstaan.


Wat heb ik van mijn ouders meegekregen?

Tijdschrift Sfinx over de invloed van ouder-kind-relaties

Het septembernummer van het blad Sfinx besteedt aandacht aan een vraag die mensen zichzelf soms stellen: 'waarom heb ik deze mensen als mijn ouders gekozen?' Is dat een zinvolle vraag of een verkeerde? Om daar zicht op te krijgen, zou het duidelijk moeten zijn welk 'ik' de vraag stelt, en wie die vraag kan beantwoorden. Daarover gaat mijn bijdrage onder de titel De knapzak van Douwe Dabbert. Die knapzak is een symbool voor het basisvertrouwen dat je, met een beetje geluk, van je ouders kunt hebben meegekregen: het vertrouwen dat je vroeg of laat zult krijgen wat je werkelijk nodig hebt. Lees er meer over in Sfinx, jaargang 38 nr 3, september 2009 - een uitgave van de Stichting Sfinx, tel. 035 - 6479845, sfinx@wxs.nl