vrijdag 3 november 2023

 

Het geheim van genezend ademen

-

Nieuw artikel op PeterKamptekst 

-

 Het lichaam kan zichzelf genezen; het beschikt in elk geval over een groot zelfgenezend vermogen. En het bewustzijn heeft helende kracht voor die plaatsen in het lichaam die genezing nodig hebben. Maar wat is de bron van die kracht, en wat is er nodig om die bron aan te spreken?

Lees verder in mijn andere blog:  peterkamptekst.blogspot.com

 

dinsdag 16 juni 2020

Word je bewust van je ware identiteit

en bevrijd je van misleidende identificatiesHet kortgeleden verschenen  zomernummer van het tijdschrift Mantra (23) heeft als thema: 'Identiteit'. Daar is tegenwoordig veel over te doen. Woorden als 'identiteit', 'persoonlijkheid' en 'individualiteit' worden vaak slordig en door elkaar heen gebruikt. Maar die termen betekenen geenszins hetzelfde, en discussies over onze 'eigen' identiteit gaan meestal over identificaties - 'dingen' waarmee mensen zich vereenzelvigen.

Wij zijn niet wat we denken. En je persoonlijkheid is meer een kwestie van wat je doet dan van wat je bent. Je kunt je identificeren met wat je maar wilt - je beroep, je lidmaatschap van een club, je huidskleur, je nationaliteit, je voorkeur voor het één of je hekel aan het ander, enz. enz - maar dat is allemaal niet wat je bent en het maakt je evenmin tot dat wat je wel bent.

Wees of wordt een vrij mens en laat al die identificaties los! Het zijn valse identiteiten. Lees er meer over in mijn bijdrage aan dit nummer van Mantra, onder de titel De oceaan in de druppel - De paradox van identiteit en individualiteit.

Losse nummers van Mantra zijn te bestellen via www.MagVilla.nl , en verkrijgbaar bij enkele gespecialiseerde boekhandels: De Boekerij in Zutphen, De Kraanvogel in Culemborg en De Kleine Monnik in Winschoten
Voor abonnementen: abonnement@edicola.nl

zaterdag 11 april 2020

ONTSPANNEN: GOED VOOR JE IMMUNITEIT

Versterk je immuunsysteem door ontspanningsoefeningen te doen


Het overgrote deel van de bevolking zal vroeg of laat in aanraking komen met het nieuwe coronavirus. Maar terwijl de pandemie volop woedt wordt duidelijk dat veel mensen daar slechts heel milde gezondheidsklachten aan overhouden terwijl anderen erdoor overlijden. Vooral ouderen en mensen die al een andere ziekte onder de leden hadden bezwijken onder een corona-infectie. Wat we nodig hebben: een sterker maar ook evenwichtiger immuunsysteem!


De verschillen in de mate waarin men ziek wordt van het coronavirus hebben alles te maken met het functioneren van ieders immuunsysteem.  Jonge en gezonde mensen hebben meer weerstand tegen ziektekiemen; nog heel jonge kinderen hebben bijvoorbeeld een grote thymusklier die volop werkzaam is, terwijl die thymus bij volwassenen kleiner is geworden en eventueel slecht functioneert. Het lijkt erop dat kinderen inderdaad beter bestand zijn tegen het coronavirus en dat zou in de eerste plaats aan hun thymus te danken kunnen zijn.

Het elektromagnetische beschermlaagje dat ontstaat als je immuunsysteem in orde is
Heeft iemand al een aandoening als hij of zij met het coronavirus besmet raakt, dan hapert het immuunsysteem van de persoon vaak toch al. Maar soms is zo'n aandoening nog verborgen gebleven en openbaart de extra kwetsbaarheid zich pas als een virus of bacterie het lichaam binnendringt. Een andere verborgen factor die mensen parten speelt is stress. Het immuunsysteem is bevattelijk voor de spanningen, verkrampingen en andere vormen van stress die men vasthoudt.
Het immuunsysteem zou noch ondermaats moeten functioneren, noch op hol moeten slaan.

Goed voor je gezondheid zorgen - en dus ook voor je immuunsysteem - vraagt om goed ontspannen. Niet door alleen maar wat uit te rusten of afleiding van problemen te zoeken; echt ontspannen betekent loslaten en op een gunstige manier omgaan met je energie. Alleen al een goede manier van ademhalen - met name de bekkenademhaling - kan veel verschil maken! Wie de inademing rustig toelaat en de uitademing voldoende laat gaan - liefst volledig - kan dieper ontspannen en zorgt meteen beter voor zijn of haar immuunsysteem.

In principe kan het lichaam zichzelf beschermen tegen ziekte, en zichzelf ook genezen.

Door lichaamsgerichte meditatieve oefeningen  kun je de thymus en andere onderdelen van het immuunsysteem regenereren c.q. revitaliseren.


zaterdag 15 december 2018

De geboorte van het Christuskind in ons mystieke hart


Lezing met dia's - Vrijzinnigen Bennekom, donderdag 20 december 2018

Met Kerstmis herdenken we een gebeurtenis die waarschijnlijk ongeveer 2000 jaar geleden plaatsvond, maar we kunnen ons ook bewust worden van de innerlijke betekenis van het Kerstverhaal: de oproep tot de nieuwe, tweede of geestelijke geboorte, in de Westerse esoterische traditie bekend als ‘de geboorte van het Christuskind in de ruimte van ons mystieke hart’.
Dit altaarstuk in de kathedraal van Cordoba (Spanje)
drukt uit dat de geboorte van het Christuskind
een innerlijke kwestie is
Deze geestelijke geboorte behoort in diverse spirituele tradities in Oost en West (ook bijvoorbeeld bij de soefi’s en taoïsten) tot de essentie van het proces van bewustwording en ontwikkeling. Hiervoor is een transformatie nodig van lichaam, ziel en geest als één geheel: een eenwording van ‘boven’ en ‘beneden’, ‘binnen’ en ‘buiten’ en het mannelijke en vrouwelijke in onszelf. Als door deze drievoudige eenwording het oude ‘ik’ de ruimte achter het borstbeen niet langer bezet, kan die ruimte opengaan voor een nieuw bewustzijn.
In deze lezing met dia’s probeer ik duidelijk te maken hoe we ons mystieke hart door lichaamsgerichte (adem)meditatie kunnen openen voor de Christuskrachten – warmte, liefde, wijsheid en compassie - zodat de tweede geboorte mogelijk wordt. 

Nadere info: www.vrijzinnigenbennekom.nl


Ademen vanuit het qi-punt: oefen- en meditatiedag

In aansluiting op (maar eventueel ook los van) de lezing kunt u op zaterdag 12 januari 2019 deelnemen aan een oefen- en meditatiedag waarbij het leren ademen, ontspannen en ‘opengaan tussen aarde en hemel’ vanuit het qi-punt centraal staat. 

Nadere info over- en aanmelding voor deze dag via www.vrijzinnigenbennekom.nl 

maandag 23 januari 2017

Honderd jaar Hetty Draayer

Hetty Draayer, mijn meditatieleraar, zou vandaag 100 jaar geworden zijn. Zij is tijdens haar leven enkele duizenden mensen van dienst geweest met haar genezende gaven en haar onderricht in lichaamsgerichte, genezende meditatie. Nog steeds koesteren vele therapeuten en andere hulpverleners haar in hun hart, en er is nog volop belangstelling voor haar benadering van meditatie. Met name in Nederland en Duitsland wordt haar werk voortgezet door leraren en therapeuten die zij heeft opgeleid.

Hetty Draayer in 2009
Hetty Draayer was een geestelijk leraar zonder volgelingen: ze richtte nooit een beweging op maar benadrukte dat zij een manier doorgaf om je innerlijke weg te gaan, je echte eigen weg tot zelfstandigheid, niet vanuit het ego (het ‘denkende, willende en emotionele ik’) maar ‘open tussen aarde en hemel’ vanuit ieders eigen innerlijke leiding/ inspiratie. En met beide benen op de grond, de voeten zelfs 'in de aarde geworteld'.

Centraal op die weg staat het ademen vanuit het ‘kosmisch oog’, een uitbreiding van het ‘chi-punt’, een nog dieper/lager in het bekken gelegen punt dan het ‘hara-punt’. Het kosmisch oog is ‘het kruispunt van de energieën van aarde en hemel, van yin en yang’ en werkt als een poort (doorlaatbare plaats) door het heiligbeen, tussen de ruimte in het lichaam en de kosmische ruimte om het lichaam heen. 

Meditatie vanuit het 'kosmisch oog'
 
Als we vanuit deze plek ademen, oefenen/mediteren en leren leven, gaan in de woorden van Hetty Draayer ‘alle poriën van de huid open, wordt ons lichaam in energie getransformeerd en vibreren al onze cellen in harmonie met de kosmische energie die door ons heen stroomt. Dat is een wonderbaarlijke ervaring die genezend en zuiverend door ons heen werkt. We zijn dan niet meer begrensd door een gesloten, niet-ademende huid, maar één met de kosmische energie, met de kosmische adem, met God.’ 

(Uit: Hetty Draayer, Meditatie, energie en bewustzijn - De innerlijke weg vanuit het kosmisch oog).
  
Zie ook het In Memoriam op mijn andere blog

zaterdag 17 september 2016

Derde druk van 'Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie' verschijnt dit najaar

Goed nieuws voor wie naar dit boek zoekt: de derde druk van Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie verschijnt over enkele weken (oktober 2016). De tweede druk uit 2010 is zo goed als uitverkocht, maar je kunt het boek gerust bestellen - bij je favoriete boekhandel of bij Milinda-uitgevers (www.milinda.nl), waarvan uitgeverij Synthese inmiddels deel uitmaakt.

De derde druk van het boek bevat een 'update' die te maken heeft met enkele opmerkelijke trends die zich voordoen sinds de eerste druk van 2009. Het leek m'n co-auteur Ad van Beckhoven en mij een goed idee om te wijzen op risicofactoren en -groepen die zich de laatste jaren in de hulpverlening duidelijker dan tevoren aftekenen, zoals: vrouwen in de overgang, kunstenaars, iedereen die te hard werkt en/of zich op een andere manier uitput, hooggevoeligen, hulpverleners en mensen die verliefd worden - met name op iemand wiens kundalini-energie nogal op gang is gekomen.

Uiteraard blijft een andere risicofactor onverminderd van kracht: de beoefening van diverse vormen van yoga of andere benaderingen voor meditatie, 'bewustzijnstraining' en wat dies meer zij, vooral wanneer men te fanatiek is of zich niet aan de 'regelen der kunst' houdt. Lees er alles over in dit boek. De inhoudsopgave is gratis in te zien via deze link: Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie

zondag 12 juni 2016

Tijd en heelwording

Nieuw artikel op Peter Kamptekst


Heelt de tijd alle wonden? Alleen als je ze niet blijft likken.... Genezende processen hebben doorgaans tijd nodig, al was het maar omdat er meestal iets voor moet worden losgelaten terwijl we dat niet onmiddellijk kunnen of willen. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel, zoals opmerkelijke gevallen van onverwachte, spontane genezing. En momenten waarop een crisis of ziekte een plotselinge wending neemt.

Hierover schreef ik in 2013 het artikel Eén woord en je geneest voor het themanummer 'Wonderen en woorden' van het tijdschrift Prana. Bij een teveel aan kopij viel dit artikel toen echter buiten de selectie die de eindredactie moest maken. Nu lijkt de tijd meer dan rijp om dit artikel alsnog te publiceren. Lees het desgewenst op mijn andere blog Peter Kamptekst!