zaterdag 15 december 2018

De geboorte van het Christuskind in ons mystieke hart


Lezing met dia's - Vrijzinnigen Bennekom, donderdag 20 december 2018

Met Kerstmis herdenken we een gebeurtenis die waarschijnlijk ongeveer 2000 jaar geleden plaatsvond, maar we kunnen ons ook bewust worden van de innerlijke betekenis van het Kerstverhaal: de oproep tot de nieuwe, tweede of geestelijke geboorte, in de Westerse esoterische traditie bekend als ‘de geboorte van het Christuskind in de ruimte van ons mystieke hart’.
Dit altaarstuk in de kathedraal van Cordoba (Spanje)
drukt uit dat de geboorte van het Christuskind
een innerlijke kwestie is
Deze geestelijke geboorte behoort in diverse spirituele tradities in Oost en West (ook bijvoorbeeld bij de soefi’s en taoïsten) tot de essentie van het proces van bewustwording en ontwikkeling. Hiervoor is een transformatie nodig van lichaam, ziel en geest als één geheel: een eenwording van ‘boven’ en ‘beneden’, ‘binnen’ en ‘buiten’ en het mannelijke en vrouwelijke in onszelf. Als door deze drievoudige eenwording het oude ‘ik’ de ruimte achter het borstbeen niet langer bezet, kan die ruimte opengaan voor een nieuw bewustzijn.
In deze lezing met dia’s probeer ik duidelijk te maken hoe we ons mystieke hart door lichaamsgerichte (adem)meditatie kunnen openen voor de Christuskrachten – warmte, liefde, wijsheid en compassie - zodat de tweede geboorte mogelijk wordt. 

Nadere info: www.vrijzinnigenbennekom.nl


Ademen vanuit het qi-punt: oefen- en meditatiedag

In aansluiting op (maar eventueel ook los van) de lezing kunt u op zaterdag 12 januari 2019 deelnemen aan een oefen- en meditatiedag waarbij het leren ademen, ontspannen en ‘opengaan tussen aarde en hemel’ vanuit het qi-punt centraal staat. 

Nadere info over- en aanmelding voor deze dag via www.vrijzinnigenbennekom.nl 

maandag 23 januari 2017

Honderd jaar Hetty Draayer

Hetty Draayer, mijn meditatieleraar, zou vandaag 100 jaar geworden zijn. Zij is tijdens haar leven enkele duizenden mensen van dienst geweest met haar genezende gaven en haar onderricht in lichaamsgerichte, genezende meditatie. Nog steeds koesteren vele therapeuten en andere hulpverleners haar in hun hart, en er is nog volop belangstelling voor haar benadering van meditatie. Met name in Nederland en Duitsland wordt haar werk voortgezet door leraren en therapeuten die zij heeft opgeleid.

Hetty Draayer in 2009
Hetty Draayer was een geestelijk leraar zonder volgelingen: ze richtte nooit een beweging op maar benadrukte dat zij een manier doorgaf om je innerlijke weg te gaan, je echte eigen weg tot zelfstandigheid, niet vanuit het ego (het ‘denkende, willende en emotionele ik’) maar ‘open tussen aarde en hemel’ vanuit ieders eigen innerlijke leiding/ inspiratie. En met beide benen op de grond, de voeten zelfs 'in de aarde geworteld'.

Centraal op die weg staat het ademen vanuit het ‘kosmisch oog’, een uitbreiding van het ‘chi-punt’, een nog dieper/lager in het bekken gelegen punt dan het ‘hara-punt’. Het kosmisch oog is ‘het kruispunt van de energieën van aarde en hemel, van yin en yang’ en werkt als een poort (doorlaatbare plaats) door het heiligbeen, tussen de ruimte in het lichaam en de kosmische ruimte om het lichaam heen. 

Meditatie vanuit het 'kosmisch oog'
 
Als we vanuit deze plek ademen, oefenen/mediteren en leren leven, gaan in de woorden van Hetty Draayer ‘alle poriën van de huid open, wordt ons lichaam in energie getransformeerd en vibreren al onze cellen in harmonie met de kosmische energie die door ons heen stroomt. Dat is een wonderbaarlijke ervaring die genezend en zuiverend door ons heen werkt. We zijn dan niet meer begrensd door een gesloten, niet-ademende huid, maar één met de kosmische energie, met de kosmische adem, met God.’ 

(Uit: Hetty Draayer, Meditatie, energie en bewustzijn - De innerlijke weg vanuit het kosmisch oog).
  
Zie ook het In Memoriam op mijn andere blog

zaterdag 17 september 2016

Derde druk van 'Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie' verschijnt dit najaar

Goed nieuws voor wie naar dit boek zoekt: de derde druk van Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie verschijnt over enkele weken (oktober 2016). De tweede druk uit 2010 is zo goed als uitverkocht, maar je kunt het boek gerust bestellen - bij je favoriete boekhandel of bij Milinda-uitgevers (www.milinda.nl), waarvan uitgeverij Synthese inmiddels deel uitmaakt.

De derde druk van het boek bevat een 'update' die te maken heeft met enkele opmerkelijke trends die zich voordoen sinds de eerste druk van 2009. Het leek m'n co-auteur Ad van Beckhoven en mij een goed idee om te wijzen op risicofactoren en -groepen die zich de laatste jaren in de hulpverlening duidelijker dan tevoren aftekenen, zoals: vrouwen in de overgang, kunstenaars, iedereen die te hard werkt en/of zich op een andere manier uitput, hooggevoeligen, hulpverleners en mensen die verliefd worden - met name op iemand wiens kundalini-energie nogal op gang is gekomen.

Uiteraard blijft een andere risicofactor onverminderd van kracht: de beoefening van diverse vormen van yoga of andere benaderingen voor meditatie, 'bewustzijnstraining' en wat dies meer zij, vooral wanneer men te fanatiek is of zich niet aan de 'regelen der kunst' houdt. Lees er alles over in dit boek. De inhoudsopgave is gratis in te zien via deze link: Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie

zondag 12 juni 2016

Tijd en heelwording

Nieuw artikel op Peter Kamptekst


Heelt de tijd alle wonden? Alleen als je ze niet blijft likken.... Genezende processen hebben doorgaans tijd nodig, al was het maar omdat er meestal iets voor moet worden losgelaten terwijl we dat niet onmiddellijk kunnen of willen. Maar er zijn uitzonderingen op deze regel, zoals opmerkelijke gevallen van onverwachte, spontane genezing. En momenten waarop een crisis of ziekte een plotselinge wending neemt.

Hierover schreef ik in 2013 het artikel Eén woord en je geneest voor het themanummer 'Wonderen en woorden' van het tijdschrift Prana. Bij een teveel aan kopij viel dit artikel toen echter buiten de selectie die de eindredactie moest maken. Nu lijkt de tijd meer dan rijp om dit artikel alsnog te publiceren. Lees het desgewenst op mijn andere blog Peter Kamptekst!

zaterdag 27 februari 2016

Zachtmoedigen zullen de aarde erven


Schrijver dezes, op vakantie in Marokko
Harde krachten roepen harde tegenkrachten op. Daarom kunnen alleen de zachte krachten winnen - als die harde eenmaal zijn uitgewoed. Welke consequenties moeten we trekken uit dit inzicht nu we door gewelddadige gebeurtenissen aan deze oude waarheid worden herinnerd? Moeten we kwaad met kwaad vergelden of tot inkeer komen en laten zien dat alleen individuele, persoonlijke verantwoordelijkheid voor al ons doen en laten kan leiden tot vrede? Lees het artikel via deze link:

http://peterkamptekst.blogspot.nl/2016/02/zachtmoedigen-zullen-de-aarde-erven.html

Overname op andere blogs en zelfs in gedrukte media wordt van harte verwelkomd!
Inmiddels is het artikel ook te lezen op:
http://www.tijdgeest-magazine.nl/artikelen/gastcolumns/zachtmoedigen-zullen-de-aarde-beerven
maandag 7 september 2015

Tijdschrift Mantra over bewustzijn

Nummer 4 van het tijdschrift 'Mantra' is verschenen, en het thema is deze keer 'bewustzijn'. In mijn bijdrage aan dit herfstnummer, onder de kop Ons bewustzijn is de ruimte, wordt het onderwerp vanuit diverse invalshoeken benaderd: bewustzijn als 'een vermogen', als 'een proces', als 'dat wat waarneemt', bewust zijn als een werkwoord en bewustzijn als dat wat het naar mijn gevoel werkelijk is: ruimte.

Mijn voornaamste stelling is dat ons bewustzijn (datgene wat alles waarneemt) één en hetzelfde is als de ruimte (datgene waarin alles gebeurt). Maar mijn pleidooi is vooral, oog te krijgen voor het ervaringsfeit dat bewustzijn en energie twee kanten van dezelfde munt zijn. Ohne Energie kein Bewusstsein! Precies die invalshoek maakt duidelijk wat er nodig is om bewust te worden: loslaten wat er niet in je energiehuishouding thuishoort, en opengaan voor 'de helende krachten van aarde en hemel'.

Lees verder in het herfstnummer 2015 van 'Mantra' (4), pagina 22 t/m 29. 'Mantra' is de voortzetting van het tijdschrift 'Prana' en wordt in slechts enkele gespecialiseerde boekhandels los verkocht omdat distributie via de gebruikelijke ketens heel duur en geld verspillend is. Dit blad heeft abonnees nodig om te floreren. Een abonnement kost slechts € 30,- per jaar. Zie www.tijdschrift-mantra.nl

zondag 22 februari 2015

De verlichting van het lichaam

Workshop, Den Haag, 17 mei 2015

Wat heeft ‘verlichting’ te maken met licht? En wàt wordt er eigenlijk verlicht? De term wordt in min of meer spirituele kringen vaak achteloos gebruikt, alsof iedereen het wel weet. Menigeen associeert ‘verlichting’ met egoloosheid. Niet geheel ten onrechte - maar dit betekent wel dat tijdens ons aardse leven alleen het lichaam verlicht kan worden.

Het chi-punt of 'kosmisch oog' 
In de visie van de Nederlandse meditatieleraar Hetty Draayer (1917-2011) kunnen we leren, licht te ontvangen – door en om ons lichaam heen - om uiteindelijk in licht te worden getransformeerd.

Dit leidt via oefening en meditatie tot de ervaring dat we zijn aangesloten op het grote geheel van alle energieprocessen in de kosmos – als we tenminste ook ons diepste donker (spanningen, verkrampingen) aan het licht laten komen, leren loslaten en vanuit een hernieuwde verbinding van aarde en hemel aanwezig zijn en handelen in het dagelijks leven.

Sleutel hiertoe is het ademen vanuit het chi-punt of ‘kosmisch oog’, van waaruit het lichaam beleefbaar wordt als energie, ‘fijnstoffelijk’. Loslaten tot in de aarde onder onze voeten, met de uitademing mee, kan één vloeiende beweging worden met ontvangen vanuit de hemel boven ons hoofd. Zo worden we doorlaatbaar voor licht vanuit de dimensie die ons als persoon te boven gaat. Gaandeweg ontdekken we dat ons lichaam niet begrensd is maar deel uitmaakt van ons multidimensionele wezen.

Het programma van de workshop: lezing met dia’s, oefening, na de lunch gezamenlijke wandeling in stilte, een tweede oefening en meditatie.

De workshop is mede bedoeld als introductie tot de cursus ‘Transformatie vanuit het kosmisch oog’ (start: september 2015) maar kan ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Plaats: Nassau Dillenburgstraat 37, Den Haag
Datum: zondag 17 mei 2015
Tijden: 10.30 – 16.30 uur
Kosten van de workshop: € 40,-
Aanmelding via ingrid.huet@arcoflight.nlVooraankondiging

Cursus Transformatie vanuit het kosmisch oog

September t/m december 2015

Het ‘kosmisch oog’ is de naam die Hetty Draayer gaf aan een uitbreiding van het ‘chi-punt’ (dieper in het bekken dan het ‘hara-punt’) tot energiepoort door de bovenste helft van het heiligbeen. Als we ademen vanuit deze poort tussen de ruimte in het lichaam en de kosmische ruimte om het lichaam heen vormt zich een schaal van energie in het bekken. Verbinden we deze schaal of kelk van licht met de aarde onder onze voeten, dan ontstaat de ‘graal in onszelf’.

Hierin vindt een eerste versmelting plaats van yin en yang, vrouwelijke en mannelijke energieën, met de helende krachten van aarde en hemel, en met onze persoonlijke bron in het bekken.

Door oefening en meditatie komt vanuit deze bekkenschaal een proces van zuivering en transformatie op gang, waarin alle meridianen (nadi’s) en chakra’s zijn betrokken: een proces van lichaam, ziel en geest al één geheel.
Zo kan al ons donker worden getransformeerd in licht. Vanuit de diepte van het ademende midden wordt het hoofd leeg en het hart vrij. Zo kan ons mystieke hart opengaan voor een tweede versmelting van energieën en kunnen hier ‘de Christuskrachten’ stralen: warmte, liefde, wijsheid en mededogen.

Meer info, o.a. het programma van een cursusdag: de pagina ‘Workshop/cursus’ op www.arcoflight.net

Literatuur over meditatie vanuit het kosmisch oog: Hetty Draayer, Meditatie, energie en bewustzijn – De innerlijke weg vanuit het kosmisch oog (De Driehoek, Rotterdam, 2e dr. 2010).

Data: vier zondagen: 20 sept., 25 okt., 22 nov. en 20 dec. 2015
Plaats: Nassau Dillenburgstraat 37, Den Haag

Aanmelding via ingrid.huet@arcoflight.nl