woensdag 31 december 2008

De transformatie van komkommer in ketimun

Kort voor Kerst verscheen het nieuwste nummer van het blad Sfinx, met artikelen rond het thema hechten en loslaten - en over boeddhisme en Kerstmis. Mijn bijdrage aan dit nummer, onder de kop De transformatie van komkommer in ketimun, gaat over de moeilijkheid dat we vaak wel willen loslaten en veranderen, als alles maar bij het oude blijft - of als verandering betekent dat er alleen maar iets bij komt, zonder dat er ook iets ouds van àf moet. Daardoor blijven we nogal eens in schijnbare verandering steken - in de status quo dus. Ketimun is het Indonesische woord voor komkommer.
Bij spirituele transformatie gaat het er niet zozeer om dat het 'ik' gaat zitten kiezen wat er wel en niet moet worden losgelaten, maar dat juist dat 'ik' wordt losgelaten - en omdat het steeds weer de kop opsteekt, moet het ook telkens wéér worden losgelaten.
In die zin wens ik alle bezoekers van deze blog een gelukkig nieuw jaar vol vrijheid, licht en vreugde toe!

Sfinx, jaargang 37 nr 4 (2008). Losse nummers € 5,-.
Nummer bestellen of abonnement nemen? sfinx@services2u.nl

maandag 8 december 2008

Cursus De Graal in onszelf - januari t/m juni 2009

Deze cursus is op 11 janauri 2009 van start gegaan en is in principe volgeboekt. Wie de Graal in zichzelf wil leren kennen/voelen, kan het beste een aantal individuele sessies nemen. Zie daarvoor de tekst 'Ademtherapie, wat is dat?' Ook andere teksten op dit blog hebben direct of indirect met deze innerlijke graal van licht te maken, en met de lichaamsgerichte, genezende ademmeditatie die de kern van mijn werk vormt. Wie de basisprincipes van deze benadering kent en hiermee alvast thuis oefent, kan in een later stadium aan een cursusgroep deelnemen. De cursus die in januari is begonnen, krijgt na de zomer waarschijnlijk een vervolg in de vorm van een zogeheten 'doorgaande groep'. Hierin zijn ook andere mediterenden van harte welkom, voorzover er plaats is. Eventueel komt er een geheel nieuwe groep bij.

De essentie van het graalverhaal in de cursus is het volgende: de echte graal is in eerste instantie een schaal van energie (licht) in ons bekken. Door specifieke adem-, ontspannings- en visualisatie-oefeningen is deze schaal te verbinden met de aarde onder onze voeten, zodat de schaal een kelk wordt. Vanuit deze verbinding gaan we open tussen aarde en hemel, zodat we de genezende krachten van beide kunnen ontvangen.

Dit is het begin van een transformatieproces van lichaam, ziel en geest als een geheel. Een proces waarin we steeds dieper loslaten en verder opengaan voor deze energieën, zodat we transparant en heel worden. In de loop van dit proces verandert de eerste vorm van de graal in andere, en zo transformeert de graal ons.
Door verder te oefenen in dit loslaten, bewust worden en opengaan komen we tot de drievoudige eenwording die ook in het Thomas-evangelie wordt genoemd: de eenheid van 'boven' en 'beneden', 'binnen' en 'buiten' en het mannelijke en het vrouwelijke in ons.
Overigens is de graal niet exclusief christelijk. Het gaat in de oefeningen om transformerende lichtvormen die zijn gebaseerd op de heilige geometrie, ouder dan het oude Egypte en India. En het bedoelde transformatieproces is ook samen te vatten als 'de verlichting van het lichaam' waarom het ook al ging in de oude Chinese innerlijke alchemie, of de 'transformatie van lood in goud' in de Westerse alchemie.

Zie verder andere berichten onder het label 'De Graal' (snel te vinden door onderaan dit bericht te klikken op 'DE GRAAL') .

Praktische informatie over de graalcursus

Data: 11 jan., 8 feb., 8 maart, 17 mei en 14 juni 2009
Tijden: 10.30 uur - ca. 16.00 uur
Plaat
s: Landgoed Bleijendijk bij Vught
Prijs voor deelname aan deze vijf dagen: € 185,-
Aanmelding/nadere info: peter.kamp@online.nl
Betaling: na bericht per e-mail
Maximaal aantal deelnemers: 14