maandag 26 december 2011

Vernieuwde cursus OMGAAN MET ENERGIEËN voor (hoog)gevoelige mensen


Start: 2x per jaar in februari en september, Parapsychologisch Instituut, Utrecht

Alles wat we ervaren is energie; ook paranormale of anderszins buitengewone ervaringen zijn het gevolg van processen waarin onze persoonlijke energie een wisselwerking heeft met energieën vanuit de omgeving, bijv. van andere mensen in de aardse wereld of zelfs uit andere dimensies van bewustzijn en energie. In deze cursus kun je leren, goed om te gaan met je eigen energie en datgene wat zich van buitenaf of van binnenuit laat voelen. Wie meer of dieper waarneemt, heeft ook meer los te laten ; daarom staat dat in deze cursus voorop. Daarnaast kun je leren, zelf krachtiger uit te stralen vanuit je persoonlijke energiebron, in verbinding met de grote kosmische Bron – dit is centeren en we doen dat via de juiste ademhaling, in- en vanuit het midden van het lichaam. Zo leren we ook, ons centrum met de aarde te verbinden en met beide benen stevig op de grond te staan: aarden. Op deze wijze kunnen we overal doorheen ademen en nemen onze waarnemingen en emoties geen loopje met ons. We onderdrukken onze gevoeligheid niet maar stemmen onze ‘antennes’ zuiver af op wat nodig of zinvol is met het oog op wat ons hier en nu te doen staat. Op deze wijze kunnen we heel worden en blijven.
Deze cursus van 5 zondagen is ook te zien als een kennismaking met de specifieke vorm van lichaamsgerichte, genezende meditatie die door Hetty Draayer is aangereikt als weg tot Zelfbewustwording en –verwerkelijking (zie het boek Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie van Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven en/of het boek Meditatie, energie en bewustzijn van Hetty Draayer). In deze cursus wordt wel meer dan in mijn andere cursussen aandacht besteed aan maatregelen waarmee je in noodsituaties jezelf kunt beschermen tegen al te sterke invloeden van buiten het eigen lichaam.

Programma van een cursusbijeenkomst
(behalve de eerste keer, dan is er een inleiding met dia's):
10.30 u.: Een half uur tijd om je individueel voor te bereiden, in stilte
11.00 u.: Korte inleiding, daarna een gezamenlijke meditatieve oefening
12.00 u.: Kin Hin (meditatief lopen)
12.20 u.: Zitten in stilte (de eigenlijke meditatie)
13.00 u.: Lunch (zelf meebrengen)
13.30 u.: Gezamenlijke wandeling in stilte
14.30 u.: Koffie/thee
14.45 u.: Individuele voorbereiding in stilte
15.00 u.: Gezamenlijke meditatieve oefening
15.45 u.: Zitten in stilte (meditatie)
16.15 á 16.20 u.: Afronding met muziek

Mee te nemen benodigdheden:
een hoofdkussentje, deken, warme sokken of pantoffels, lunchpakket, regenkleding, stevige schoenen
Van de oefeningen die tijdens de cursus worden aangereikt worden geluidsopnames gemaakt die je na de bijeenkomsten kunt downloaden van internet, via een link die per e-mail wordt toegezonden aan degenen die tijdens een bijeenkomst aanwezig waren (!). Er wordt warm aanbevolen om tussen de bijeenkomsten thuis te oefenen met deze geluidsopnames, zodat we in de bijeenkomsten kunnen voortbouwen op wat er al geleerd is. Het loslaten, centeren en aarden kan zich zo ook verdiepen en blijven doorgaan in het dagelijks leven. Oefening baart kunst! Ook het nemen van individuele begeleidingssessies wordt aangeraden (meer info daarover: klik hier).
Om e.e.a. ook thuis te kunnen inoefenen zit er telkens ongeveer een maand tussen de 5 data van deze cursus.

Aanmelden via het online-inschrijvingsformulier op de site van het Parapsychologisch Instituut: www.parapsy.nl
Eerst nog vragen? Mail naar peter.kampschuur@kpnmail.nl