zaterdag 18 september 2010

Lezing: Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie

Zondag 31 oktober, Theosofisch Centrum, Naarden

Onder auspiciën van de Werkgroep De nieuwe mens hoop ik op die dag een lezing te geven naar aanleiding van 't verschijnen van de tweede druk van Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie, het boek dat Ad van Beckhoven en ik schreven over kundalini-problemen en de oplossing daarvan.

De laatste jaren is er een toename van het aantal mensen die met psycho-energetische problemen kampen, en in 't bijzonder met onvoorbereid geprikkelde kundalini-energie. Ongetwijfeld heeft deze toename in de eerste plaats te maken met verkeerde manieren waarop men aan yoga, meditatie en andere vormen van bewustzijnsontwikkeling doet. De wildgroei in het alternatieve circuit eist haar tol; maar naast het aanbod van 'wilde' benaderingen speelt hier ook de eigengereidheid een rol, waarmee menigeen rondscharrelt als een spirituele kip zonder kop.

De tweede druk van ons boek hierover is in oktober 2010 verschenen.

Klik hier om de inhoudsopgave van het boek te zien

Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie, door Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven, wordt uitgegeven bij Synthese, Rotterdam (www.synthese.ws ). Prijs tot nu toe: € 22,50.