vrijdag 12 juli 2013

Cursus 'Mediterend naar Kerstmis'

Drie stille zaterdagen op 'La Verna' in Amsterdam

Oktober, november en december 2013

In aansluiting op de lezing 'De bevrijding van het mystieke hart' die ik op zaterdag 28 september in Amsterdam hoop te geven, biedt het centrum La Verna een cursus aan waarin je je meditatief kunt voorbereiden op Kerstmis als een innerlijk gebeuren.


De symboliek van het Kerstverhaal verwijst naar de geboorte van het Christuskind in de ruimte van ons mystieke hart. Deze 'tweede' of 'geestelijke geboorte' is mogelijk als het ego de ruimte van de borstkas niet langer bezet houdt.

In de cursus leren we, onszelf los te laten vanuit hoofd, keel en borstkas en plaats te nemen in ons bekken, de diepte van het ademende midden. Van daaruit laten we los wat er niet ons thuishoort, met de uitademing mee, tot in de aarde onder onze voeten. Zo kunnen we ook opengaan voor de hemel boven ons hoofd - de dimensie die ons als persoon te boven gaat.

Zo wordt ons mystieke hart ontvankelijk voor warmte, liefde, wijsheid en mededogen: de Christuskrachten. Loslaten is nodig, opengaan is mogelijk; oefening baart kunst.

In deze cursus doen we hiertoe oefeningen die behoren tot de vorm van lichaamsgerichte, genezende (adem-)meditatie die ik heb geleerd van Hetty Draayer. Met geluidsopnames van de oefeningen kunnen de deelnemers thuis oefenen. Kerstmis kan dan weer worden zoals het bedoeld is.
De entree van 'La Verna' (Derkinderenstraat, Amsterdam)


Plaats: de kapel van het Franciscaanse klooster La Verna, Amsterdam- Slotervaart
Data: 26 okt., 23 nov. en 21 dec. 2013   

Kosten van deelname: € 105,-.
Aanmelding via www.laverna.nl

De bevrijding van het mystieke hart

Lezing met oefening en meditatie

La Verna, Amsterdam, zaterdag 28 sept. 2013

Leven vanuit je hart, naar de stem van je hart luisteren en doen wat je hart je ingeeft - willen we dat niet allemaal? En het kàn nog ook, maar daar gaat wel iets aan vooraf: eerst moet er ons 't één en ander vàn het hart.


Diverse spirituele tradities uit Oost en West leggen zich toe op oefening en meditatie als weg tot bevrijding van het mystieke hart, de ruimte rechts van het orgaan hart. Als ons oude 'ik' die ruimte in de borstkas niet langer bezet houdt, kan daar een nieuw bewustzijn geboren worden.

In bijvoorbeeld westers-alchemistische en boeddhistisch-taoïstische tradities wordt naar deze innerlijke vernieuwing verwezen als de 'nieuwe', 'tweede' of 'geestelijke' geboorte. In christelijke tradities verwijst de symboliek van het Kerstverhaal hiernaar: de geboorte van het Christuskind in de ruimte van ons mystieke hart.

Wat gaat hieraan vooraf? Wat er er nodig om het Christuskind in je mystieke hart geboren te kunnen laten worden? Een transformatieproces van lichaam, ziel en geest als één geheel  - precies datgene waarom het gaat op de innerlijke weg, het spirituele pad.

Deze lezing met dia's, en met oefening en meditatie, is een introductie tot de cursus 'Mediterend naar Kerstmis' (zie hierboven) maar kan ook afzonderlijk worden bijgewoond.



La Verna, Franciscaans klooster en centrum voor spirituele ontwikkeling, Amsterdam
Entree € 15,-. Aanmelding via www.laverna.nl


maandag 8 juli 2013

Cursus 'Omgaan met energieën' start opnieuw in september 2013

De cursus 'Omgaan met energieën' - speciaal bedoeld voor hooggevoeligen - op het Parapsychologisch Instituut in Utrecht gaat in september 2013 opnieuw van start. Dat is in elk geval de bedoeling. Als er zich genoeg deelnemers aanmelden via www.parapsy.nl kunnen we in deze cursus opnieuw werken aan 'loslaten, centeren en aarden'.


In dit licht gekleurde pand vlakbij Utrecht CS vindt de cursus plaats
Naast 'hsp's' ('high sensitive persons') hebben er tot nu toe telkens ook onverwacht veel hulpverleners aan deze cursus meegedaan - voor een deel omdat zij met hooggevoeligen te maken krijgen, maar uiteraard kunnen hulpverleners ook zelf hooggevoelig zijn. Veel therapeutisch en ander hulpverlenend werk vraagt om het inzetten van je empathie - het meevoelen met de ander. Wie zich goed op anderen kan afstemmen, heeft vaak des te meer los te laten.

In de cursus doen we lichaamsgerichte, meditatieve ontspanningsoefeningen waarbij je goed kunt voelen of je je energie laat stromen dan wel in- en vasthoudt. De bekkenademhaling staat hierbij centraal, en helpt om stevig met beide benen op de grond te leren staan.

De data van het nieuwe cursusseizoen, 5 zondagen, zijn in 2013: 15 september, 13 oktober, 17 november, 15 december, plus 19 januari 2014.

Nadere informatie elders op dit blog (klik eventueel op het label 'OMGAAN MET ENERGIEËN' direct hieronder) en op www.parapsy.nl. Klik op die site eerst op 'Cursussen' en dan op 'Omgaan met energieën - loslaten, centeren en aarden'.
Inschrijving kan alleen via het online-inschrijfformulier op diezelfde site.

Nog nadere vragen, bijvoorbeeld in verband met persoonlijke omstandigheden en moeilijkheden? Stuur gerust een mailtje naar peter.kampschuur@kpnmail.nl