zondag 29 november 2009

Cursus De Graal in onszelf - 2010


Doorgaande cursus lichaamsgerichte, genezende meditatie vanuit het 'kosmisch oog'
op Landgoed Bleijendijk bij Vught

Na Kerst 2009 gaat deze cursusgroep haar derde seizoen in, maar er kùnnen in januari enkele plaatsen vrijkomen voor nieuwe deelnemers.
Wie mee wil doen, kan het beste zo gauw mogelijk een individuele afspraak maken en vervolgens thuis gaan oefenen, want het is een cursus voor mensen die echt op deze wijze aan hun bewust- en heelwording willen werken, ademend vanuit het 'kosmisch oog' in de bekkenschaal.

Hieronder de data voor het nieuwe seizoen:
zondag
10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei en zaterdag 26 juni.

Wie belangstelling heeft voor de cursus en/of een individuele afspraak wil maken, kan mailen naar: peter.kamp@online.nl

zaterdag 28 november 2009

Oefenen in éénzijn - Ervaren wat het Thomas-evangelie bedoelt

Nieuwe cursus van drie zaterdagen op La Verna, Amsterdam

Voor sommige mensen kan deze cursus een vervolg zijn op de 'graal-dagen' die dit jaar op spiritueel centrum La Verna in Amsterdam zijn gehouden, voor anderen een geheel nieuwe kennismaking met de lichaamsgerichte, genezende ademmeditatie die Hetty Draayer heeft geïntroduceerd als weg tot Zelfbewustwording en -verwerkelijking: de cursus Oefenen in éénzijn - aan de hand van het Thomas-evangelie.
Het gaat om drie zaterdagen, in januari, februari en maart 2010. In een inleiding tijdens de eerste bijeenkomst hoop ik duidelijk te maken dat de 'logions' (uitspraken) in het Thomasevangelie telkens verwijzen naar een transformatieproces van lichaam, ziel en geest als één geheel. In logion 22 wordt gesproken over een drievoudige eenwording, n.l. van (1) 'boven' en 'beneden', (2) 'binnen' en 'buiten' en (3) het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf. Dit zijn drie tegenstellingen die we met elkaar kunnen verzoenen, of liever: polariteiten die we kunnen verenigen. Maar hoe? Dat wordt duidelijk als we e.e.a. heel lichamelijk opvatten. De oefeningen van Hetty Draayer - het ademen, ontspannen, visualiseren en mediteren vanuit het 'chi-punt' - maken dit éénzijn ook ervaarbaar aan den lijve.

Klik hier om hierover meer te lezen op mijn andere blog.....

De cursusdata zijn: zaterdag 23 januari, 20 februari en 20 maart 2010.
Nadere info is binnenkort te zien op de website van La Verna: www.laverna.nl, waar je je ook kunt aanmelden

dinsdag 3 november 2009

Sterven voordat je sterft: de 'psychische dood'

Tijdschrift Prana over sterven en onsterfelijkheid

Prana, 'tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen', heeft het oktober/novembernummer (175) gewijd aan het thema 'Sterven en onsterfelijkheid'. Hoewel we in brede kringen in de samenleving bar weinig omtrent de dood weten, blijkt er nog heel wat over te schrijven voor wie durft. De kop boven mijn bijdrage luidt: Sterven voordat je sterft, ontleend aan een bekend inzicht in christelijke kringen waarin wordt gesteld: "Wie sterft voordat hij sterft, zal niet sterven als hij sterft". Deze uitspraak verwijst naar de 'psychische dood', het sterven van het kleine 'ik', waardoor ons wezen kan opstaan.


Wat heb ik van mijn ouders meegekregen?

Tijdschrift Sfinx over de invloed van ouder-kind-relaties

Het septembernummer van het blad Sfinx besteedt aandacht aan een vraag die mensen zichzelf soms stellen: 'waarom heb ik deze mensen als mijn ouders gekozen?' Is dat een zinvolle vraag of een verkeerde? Om daar zicht op te krijgen, zou het duidelijk moeten zijn welk 'ik' de vraag stelt, en wie die vraag kan beantwoorden. Daarover gaat mijn bijdrage onder de titel De knapzak van Douwe Dabbert. Die knapzak is een symbool voor het basisvertrouwen dat je, met een beetje geluk, van je ouders kunt hebben meegekregen: het vertrouwen dat je vroeg of laat zult krijgen wat je werkelijk nodig hebt. Lees er meer over in Sfinx, jaargang 38 nr 3, september 2009 - een uitgave van de Stichting Sfinx, tel. 035 - 6479845, sfinx@wxs.nl

zondag 2 augustus 2009

Alleen het lichaam wordt verlicht

en 'Zelfrealisatie' is een fopspeen

Onder deze titel is een bijdrage van me te vinden in het nieuwe nummer (174) van Prana, 'Tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen'. Deze uitgave van Ankh-Hermes heeft dit keer als thema: 'Zelfrealisatie en verlichting'. Er staan diverse mooie artikelen in, die demonstreren op hoeveel verschillende manieren er kan worden gedacht over deze begrippen. 'Verlichting' is ook op zich een mooi en zinvol begrip, al wordt het vaak verkeerd verstaan. 'Zelfrealisatie' is echter een armoeige vertaling van de Engelse term Self realization en betekent eigenlijk gewoon 'Zelfbewustwording' of 'Zelfbesef'. Sommige mensen denken dat dat hetzelfde is als Zelfverwerkelijking, en tot overmaat van ramp dat dit ook identiek is aan verlichting. Wie geïnteresseerd is in deze babylonische spraakverwarring leze verder in Prana!

Prana, tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen. Nr 174, augustus/september 2009. Uitg. Ankh-Hermes, € 6,25 in boekhandel en kiosk

zaterdag 27 juni 2009

Cursus De Graal in onszelf - najaar 2009, Vught

Vervolgcursus Lichaamsgerichte, genezende adem-meditatie

De eerste 'graalcursus' op Landgoed Bleijendijk bij Vught - een beginnerscursus in lichaamsgerichte, genezende adem-meditatie zoals geïntroduceerd door Hetty Draayer - is inmiddels afgerond. Het ligt in de bedoeling om op deze cursus voort te bouwen als 'doorgaande' groep. Op zondag 13 september gaan we verder met de oefeningen en het mediteren vanuit het 'kosmisch oog' en de graal in onszelf.
Deze vervolgcursus c.q. doorgaande groep is inmiddels vol geboekt. Mogelijkerwijs komen er in januari 2010 weer plaatsen vrij.
In januari of februari hoop ik ook van start te kunnen gaan met een geheel nieuwe groep bij La Verna in Amsterdam, waar op 20 november a.s. ter introductie opnieuw een 'graal-dag' wordt gehouden (zie het bericht direct hieronder).
Uiteraard kan iedereen te allen tijde alvast individueel met de oefeningen beginnen.

Zie ook andere berichten op dit blog onder het label DE GRAAL .

Data van de cursusbijeenkomsten: 13 september, 11 oktober, 15 november en 13 december. Kosten van deelname aan deze 4 bijeenkomsten: € 148,-

Vragen? Mail naar: peter.kamp@online.nl

woensdag 17 juni 2009

Graal-dag bij La Verna (Amsterdam) op vrijdag 20 november

De graal in onszelf leren voelen door lichaamsgerichte, genezende meditatie

Het Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling La Verna in Amsterdam zet op 20 november opnieuw zijn deuren open voor een 'graal-dag', zoals hier eerder heeft plaatsgehad op 29 mei. In een inleiding met dia's van o.a. tekeningen wordt een ander graalverhaal verteld dan gebruikelijk.
Het gaat op deze dag om de graal in onszelf, als een kelk van licht die we innerlijk kunnen ervaren door oefening en adem-meditatie. Deze lichtvorm werkt genezend en transformerend in ons - vooral, uiteraard, als we duurzaam verder oefenen en transparant worden voor de helende krachten van aarde en hemel, waarvoor de innerlijke graal ons opent.

Bij voldoende belangstelling is het mogelijk dat er begin volgend jaar een graalcursus van start gaat bij La Verna, in de vorm van een 'doorgaande' meditatiegroep die eens per maand bijeenkomt. Overleg hierover moet nog plaatsvinden. Maar iedereen kan alvast komen kennismaken met La Verna en de graal in zichzelf, op vrijdag 20 november a.s.

Nadere info en aanmelding voor de graaldag: www.laverna.nl

Zie ook andere berichten onder het label 'DE GRAAL' op dit blog

Workshop Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie

Op basis van het gelijknamige boek (Katwijk, 26 september 2009)

Het (in april verschenen) boek onder deze titel biedt een diepgaande en nieuwe (maar tegelijk oeroude) visie op psycho-energetische problemen als gevolg van het (per ongeluk of opzettelijk) prikkelen van de ‘kundalini-energie’, het z.g. ‘slangevuur’ uit de bron in het bekken. Veel mensen op de innerlijke weg krijgen hiermee te maken, vaak onvoorbereid. De bedoelde oerkracht kan je hele leven op z’n kop zetten als je niet weet hoe je ermee moet omgaan. Eigenlijk hebben alle beoefenaars van yoga, meditatie e.d. deze informatie nodig, en voor hulpverleners zou e.e.a. verplichte kost moeten zijn. Na een korte inleiding omvat de workshop enige lichaamsgerichte, meditatieve adem- en visualisatie-oefeningen voor het ‘centeren’ en ‘aarden’ van deze kracht, die een rol speelt bij alle bewustwording. Het programma voorziet ook in een wandeling. Hoewel er in principe gelegenheid voor persoonlijke vragen is, ligt de bedoeling van deze workshop niet in discussie en theoretisch leren maar in werken aan jezelf, in alle rust.


Mee te nemen: meditatiekrukje (op een kussen of stoel zitten kàn ook, een krukje is beter); iets om op te liggen; hoofdkussentje; deken om over- of om je heen te doen; warme sokken o.i.d.; lunchpakket


Datum: zaterdag 26 september 2009

Plaats: Niet Hogeschool Helicon in Den Haag, zoals eerder gemeld, maar het Wakilhuis in Katwijk aan Zee, Zuidduinseweg 5 (behorend tot de Soefitempel)

Tijd: 10.00 - ca. 17.00 uur

Kosten: € 65,-.

Info / aanmelding: tel. 070 328 09 96 of per e-mail aan ingrid.huet@arcoflight.nl


zondag 26 april 2009

Boek 'Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie' is verschenen

Over kundalini-problemen, gezondheid en het spirituele pad

Het hieronder meerdere malen aangekondigde boek Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie is verschenen. Zaterdag 25 april j.l. werd het gepresenteerd tijdens een informatieve en gezellige bijeenkomst bij boekhandel Palaya in 's-Hertogenbosch.

Mijn mede-auteur Ad van Beckhoven vertelde iets over de ontstaansgeschiedenis van het boek, therapeute Hetty van Eyk iets over haar kundalini-proces en Eef Pop (SEN, Spiritual Emergency Network) kreeg het Enige Echte Eerste Exemplaar. Vervolgens heb ik aan de hand van een aantal illustraties uit het boek iets weergegeven van onze visie op de beruchte 'kundalini-kwestie', onder de titel De verlichting van het lichaam. Naast de gesignaleerde misverstanden omtrent spiritualiteit en energie biedt het boek ook goed nieuws: diverse mensen toonden zich blij met- en geïnteresseerd in het 'andere' perspectief dat het boek aanreikt. En we hopen natuurlijk dat heel veel mensen mede via dit boek door hun energieproblemen heen komen.
Na een drankje en een speciaal voor deze gelegenheid door Jacqueline de Bekker gebakken 'kundalini-taartje' moesten we, zoals de traditie voorschrijft, exemplaren van het boek signeren - en vlogen de boeken als warme broodjes over tafel en toonbank.
Klik hier voor een inhoudsopgave van het boek op mijn andere blog.
Voor ieders gemak hieronder nogmaals de gegevens van het boek:

Titel: Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie
Auteurs: Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven
Uitgeverij: Synthese (www.synthese.ws)
ISBN: 978-906271049-2 NUR 728
Prijs: € 22,50

zondag 29 maart 2009

Nieuw boek verschijnt zaterdag 25 april

SPIRITUALITEIT EN ENERGIE: DE KUNDALINI-KWESTIE

Meer dan een half jaar geleden werd het boek al aangekondigd op dit blog, maar binnenkort verschijnt het dan eindelijk: Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie. Op zaterdag 25 april a.s. hopen m'n mede-auteur Ad van Beckhoven en ik het te presenteren bij boekhandel Palaya aan de St-Jorisstraat in 's-Hertogenbosch, tijdens een vrij toegankelijke bijeenkomst.

Ad van Beckhoven zal bij die gelegenheid iets vertellen over "the making of" het boek, gedurende een periode van ruim tien jaar. Na de feestelijke overhandiging van het eerste exemplaar komen enkele van de 15 mensen aan het woord, die in het boek hun persoonlijke verhaal over kundalini-ervaringen vertellen.
Vervolgens hou ik een lezing met diavertoning onder de titel De verlichting van het lichaam. Het wordt een unieke kans om de oorspronkelijke illustraties voor het boek in kleur te zien, want in het boek zijn de plaatjes in zwart-wit opgenomen om de prijs laag te houden. Verder wordt in deze lezing de essentie van kundalini- en andere energieproblemen kort belicht.

We hopen veel mensen te ontmoeten, die aan de verschijning van het boek hebben bijgedragen. Ruim een half jaar geleden riepen we op tot het doen van voorbestellingen, omdat de uitgave nog onzeker was. Inmiddels zijn er al bijna 600 exemplaren van het boek bij voorbaat verkocht. Zouden we nu vanaf 25 april een run op het boek moeten verwachten? Het zou ons eigenlijk niet verbazen. Want veel mensen hebben de informatie in dit boek hard nodig, en voor hulpverleners zou het verplichte kost moeten zijn.

Het boek zal de komende tijd nog wel stof doen opwaaien, vanwege de harde noten die erin worden gekraakt - over het tekortschieten van de gezondheidszorg, bijvoorbeeld, maar ook over de onverantwoordelijke manier waarop sommige mensen yoga, meditatie en andere vormen van 'bewustzijnstraining' beoefenen of onderwijzen. Het boek is één groot pleidooi voor spiritualiteit met beide benen op de grond - en laat ook zien, hoe je weer op aarde terug kunt komen als je te zweverig was geworden. De mysterieuze Kundalini-energie uit de bekkenbron, die hele levens overhoop haalt als er verkeerd met haar wordt omgegaan, is wel degelijk te transformeren tot genezende, eenmakende kracht.

Van harte welkom op zaterdag 25 april om 14.00 uur bij Palaya, Den Bosch.

Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie, geschreven door Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven, verschijnt bij Uitgeverij Synthese, Rotterdam (www.synthese.ws).
ISBN: 978 90 6271 049 2 . Prijs: € 22,50

zaterdag 28 maart 2009

Adam, Boeddha en Christus


Nieuw artikel op Peter Kamptekst


De A is van Adam, het onbewust geworden Zelf. De B is van Boeddha, de mens die weer tot bewust zijn is gekomen. De C is van Christus, die woont in zijn mystieke hart. Zo worden we getransformeerd tot de 'nieuwe mens' die de vereniging van hemel en aarde bewust belichaamt.


Klik hier om verder te lezen

woensdag 25 maart 2009

De opening in het masker , en: De drievoudige eenwording


Op mijn andere blog twee nieuwe artikelen:
- De opening in het masker - Werkelijk een Persoon zijn , en
- De drievoudige eenwording in het Thomas-evangelie - Boven en beneden, binnen en buiten, en het mannelijke en het vrouwelijke in ons

Belangstelling? Klik hier: Peter Kamptekst

woensdag 18 maart 2009

Nieuw blog: Peter Kamptekst

Zojuist een nieuw blog gestart: Peter Kamptekst. Onder deze kop zullen binnenkort allerlei teksten te vinden zijn, die te lang lijken voor het blog dat u nu in beeld hebt. Doorgaans gaat het om artikelen waarvan een eerdere versie in een tijdschrift is gepubliceerd. Zulke verhalen verdwijnen na verloop van tijd buiten beeld - wat niet erg is, want ook verhalen behoren tot wat komt en gaat. Maar desgewenst zijn ze in de naaste toekomst op peterkamptekst.blogspot.com weer tevoorschijn te halen.

Een eerste artikel staat er inmiddels op: 'De ruimte, dat zijn wij - Datgene wat alles waarneemt, is één en hetzelfde als datgene waarin alles gebeurt'.

M'n 'oude' blog - dat u nu voor u ziet - blijft dienst doen voor kort nieuws over workshops, meditatiebijeenkomsten, cursuswerk en mijn individuele praktijk als psycholoog en ademtherapeut.

donderdag 5 februari 2009

Wetenschap en inwijding: twee wegen tot kennis

Het nieuwe nummer (171) van het tijdschrift Prana is uit. Het thema is 'Visioenen van een nieuw begin', maar achterin dit nummer is een artikel van mijn hand opgenomen onder de titel Wetenschap en inwijding - Twee wegen tot kennis en inzicht. Dat verhaal was eigenlijk bedoeld voor het vorige nummer van Prana, dat als thema 'Inwijdingswegen' had. In deze bijdrage wordt ingegaan op de relatie tussen wetenschap en spiritualiteit. Tussen die beide hoeft op zich geen spanningsveld te bestaan, maar wetenschap en inwijding zijn wel twee tamelijk verschillende procédé's om tot de waarheid te komen. Kort gezegd: wetenschap 'doe' je zelf, maar je wordt ingewijd.

Verder gaat dit nummer van Prana vooral over de hype rond het jaar 2012, waarin sommige lieden omwentelingen van uiteenlopende aard verwachten. Daar wordt een hoop onzin over uitgekraamd. Lambert de Kwant interviewde mij daarover. Ik geloof er niets van dat we in dat jaar - of wanneer dan ook - opeens met ons allen wakker worden door trilllingen van de aarde, kosmische energieën of een ingreep van 'aliens' vanuit hun ruimteschepen. Wie wakker wil worden, kan beter aan zichzelf werken - nu!

Prana is een uitgave van Ankh-Hermes en ligt in boekhandels en kiosken