dinsdag 3 november 2009

Sterven voordat je sterft: de 'psychische dood'

Tijdschrift Prana over sterven en onsterfelijkheid

Prana, 'tijdschrift voor spiritualiteit en randgebieden der wetenschappen', heeft het oktober/novembernummer (175) gewijd aan het thema 'Sterven en onsterfelijkheid'. Hoewel we in brede kringen in de samenleving bar weinig omtrent de dood weten, blijkt er nog heel wat over te schrijven voor wie durft. De kop boven mijn bijdrage luidt: Sterven voordat je sterft, ontleend aan een bekend inzicht in christelijke kringen waarin wordt gesteld: "Wie sterft voordat hij sterft, zal niet sterven als hij sterft". Deze uitspraak verwijst naar de 'psychische dood', het sterven van het kleine 'ik', waardoor ons wezen kan opstaan.


Geen opmerkingen: