zaterdag 15 december 2018

De geboorte van het Christuskind in ons mystieke hart


Lezing met dia's - Vrijzinnigen Bennekom, donderdag 20 december 2018

Met Kerstmis herdenken we een gebeurtenis die waarschijnlijk ongeveer 2000 jaar geleden plaatsvond, maar we kunnen ons ook bewust worden van de innerlijke betekenis van het Kerstverhaal: de oproep tot de nieuwe, tweede of geestelijke geboorte, in de Westerse esoterische traditie bekend als ‘de geboorte van het Christuskind in de ruimte van ons mystieke hart’.
Dit altaarstuk in de kathedraal van Cordoba (Spanje)
drukt uit dat de geboorte van het Christuskind
een innerlijke kwestie is
Deze geestelijke geboorte behoort in diverse spirituele tradities in Oost en West (ook bijvoorbeeld bij de soefi’s en taoïsten) tot de essentie van het proces van bewustwording en ontwikkeling. Hiervoor is een transformatie nodig van lichaam, ziel en geest als één geheel: een eenwording van ‘boven’ en ‘beneden’, ‘binnen’ en ‘buiten’ en het mannelijke en vrouwelijke in onszelf. Als door deze drievoudige eenwording het oude ‘ik’ de ruimte achter het borstbeen niet langer bezet, kan die ruimte opengaan voor een nieuw bewustzijn.
In deze lezing met dia’s probeer ik duidelijk te maken hoe we ons mystieke hart door lichaamsgerichte (adem)meditatie kunnen openen voor de Christuskrachten – warmte, liefde, wijsheid en compassie - zodat de tweede geboorte mogelijk wordt. 

Nadere info: www.vrijzinnigenbennekom.nl


Ademen vanuit het qi-punt: oefen- en meditatiedag

In aansluiting op (maar eventueel ook los van) de lezing kunt u op zaterdag 12 januari 2019 deelnemen aan een oefen- en meditatiedag waarbij het leren ademen, ontspannen en ‘opengaan tussen aarde en hemel’ vanuit het qi-punt centraal staat. 

Nadere info over- en aanmelding voor deze dag via www.vrijzinnigenbennekom.nl