zaterdag 18 september 2010

Lezing: Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie

Zondag 31 oktober, Theosofisch Centrum, Naarden

Onder auspiciën van de Werkgroep De nieuwe mens hoop ik op die dag een lezing te geven naar aanleiding van 't verschijnen van de tweede druk van Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie, het boek dat Ad van Beckhoven en ik schreven over kundalini-problemen en de oplossing daarvan.

De laatste jaren is er een toename van het aantal mensen die met psycho-energetische problemen kampen, en in 't bijzonder met onvoorbereid geprikkelde kundalini-energie. Ongetwijfeld heeft deze toename in de eerste plaats te maken met verkeerde manieren waarop men aan yoga, meditatie en andere vormen van bewustzijnsontwikkeling doet. De wildgroei in het alternatieve circuit eist haar tol; maar naast het aanbod van 'wilde' benaderingen speelt hier ook de eigengereidheid een rol, waarmee menigeen rondscharrelt als een spirituele kip zonder kop.

De tweede druk van ons boek hierover is in oktober 2010 verschenen.

Klik hier om de inhoudsopgave van het boek te zien

Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie, door Peter Kampschuur en Ad van Beckhoven, wordt uitgegeven bij Synthese, Rotterdam (www.synthese.ws ). Prijs tot nu toe: € 22,50.

vrijdag 30 juli 2010

Hi! Sensitivity!

Hooggevoeligheid is niet het probleem maar de oplossing

In het zojuist verschenen nummer 180 van het tijdschrift Prana staat onder deze kop en ondertitel een bijdrage van me. Het is weer een mooi themanummer geworden, dit keer over sensitiviteit en hooggevoeligheid. Mijn pleidooi is, onder alle omstandigheden goed te voelen - en in te zien dat dit belangrijker is dan zich goed voelen. Gevoeligheid is bewustzijn; wie niet bereid is om goed te voelen, kan zich niet echt bewust van zichzelf worden. Verhoogde gevoeligheid is een grote hulp om je bestemming te vervullen en anderen van dienst te zijn op een manier die zowel bij die anderen als bij je wezen past. Problemen met verhoogde gevoeligheid komen vooral voort uit een weigering, je aan te passen.

Helaas is er bij het verzorgen van de illustraties bij m'n artikel in Prana iets fout gegaan. De afbeelding van de 'jacobsladder' - onderdeel van het 'antennesysteem' waarmee we voelen en dat aarde en hemel in ons met elkaar verbindt - is tweemaal bij het verhaal afgedrukt. In plaats van die tweede keer had het plaatje hiernaast moeten staan: de 'mantel van liefde', een extra aura die vanuit het 8ste chakra (onze 'hemel') om en door je heen kan komen als beschutting tegen negatief werkende energieën. Dat vraagt trouwens meestal wel om enige oefening.

Voor het overige kan ik alle hoogggevoeligen (HSP's, 'high sensitive persons') dit Prana-nummer van harte aanbevelen.
Prana is een uitgave van Ankh-Hermes, Deventer, en is verkrijgbaar in vele boekhandels en kiosken.

vrijdag 2 juli 2010

Voorbij 'mindfulness': mind emptiness (en 'heartfulness')


De laatste jaren is de term 'mindfulness' meer en meer in zwang geraakt. In veel publicaties wordt het omschreven als iets boeddhistisch. Maar iedereen die al langere tijd geïnteresseerd is in meditatie of daadwerkelijk mediteert, weet dat 'mindfulness' bijna zo oud als de wereld is, en niet aan de één of andere vorm van geïnstitutionaliseerde religie gebonden.

Een winstpunt is dat leraren in mindfulness gewoonlijk wat meer aandacht besteden aan je lichaam en energiehuishouding dan in veel benaderingen van meditatie gebruikelijk is.
Toch kan het dieper, met name wanneer je meditatie opvat als een aangelegenheid van lichaam, ziel en geest als één geheel. Of, wat op hetzelfde neerkomt voor wie diep genoeg wil gaan: een kwestie van materie, energie en ruimte als drie aspecten van ons wezen.

Als het egodenken wordt losgelaten en er diep in het bekken wordt geademd, vanuit het 'chi-punt', is het mogelijk om alle aandacht te richten op de doorstroming van energie door de meridianen (nadi's, energiebanen van het etherisch lichaam) en chakra's (energiecentra). Dit werd al jaren vóór de introductie van de term 'mindfulness' gedaan en reikt verder en dieper dan alles wat er nu onder deze vlag wordt aangereikt.
Het was - en is nog steeds - mindemptiness. En die leidt tot wat we kunnen noemen: heartfulness - een warm uitstralend mystiek hart, vanuit de diepte van het ademende midden.

donderdag 27 mei 2010

Cursus OEFENEN IN ÉÉN-ZIJN

op La Verna, Amsterdam

Eén-zijn met God, en met al wat is, wordt mogelijk door innerlijke verdeeldheid los te laten en je om te vormen tot een eenheid van lichaam, ziel en geest. Daarom stellen we ons in deze cursus open voor de helende krachten van aarde en hemel, o.a. door energiestromen te visualiseren.
De cursus is gebaseerd op de lichaamsgerichte, genezende vorm van adem-meditatie die Hetty Draayer heeft aangereikt als weg tot Zelfbewustwording en –verwerkelijking. In haar woorden: "Een weg tot Christus, tot het nieuwe mens-zijn voor de nieuwe aarde, vanuit de diepte van het ademende midden". De meditatieve oefeningen helpen om te ontspannen, te ‘aarden’ en te verstillen. Zo gaan we ook open om genezende kracht te ontvangen, zoals het witte hemelse licht dat als een mantel van liefde door- en om ons heen kan stralen (zie illustratie).

Elke cursusbijeenkomst wordt begonnen met centeren en aarden door het ademen vanuit het 'chi-punt' (of 'kosmisch oog'). Een warme aanbeveling is, naast de cursus één of meer individuele sessies te nemen, om met geluidsopnamen daarvan thuis een begin te maken met oefenen.
Het programma van een cursusdag:

10.30 u.: Een half uur tijd om je individueel voor te bereiden, in stilte
11.00 u.: Korte inleiding, daarna een gezamenlijke meditatieve oefening
12.00 u.: Kin Hin (meditatief lopen)
12.20 u.: Zitten in stilte (de eigenlijke meditatie)
13.00 u.: Lunch (zelf iets meenemen; voor drinken wordt gezorgd)
13.30 u.: Gezamenlijke wandeling in het Rembrandtpark, in stilte
14.30 u.: Koffie/thee
14.45 u.: Individuele voorbereiding in stilte
15.00 u.: Gezamenlijke meditatieve oefening
15.45 u.: Zitten in stilte (meditatie)
16.15 á 16.20 u.: Afronding met muziek

Terug naar het bericht over de nieuwe cursus

vrijdag 22 januari 2010

Goed nieuws: 2e druk van Hetty Draayer: 'Meditatie, energie en bewustzijn' verschijnt in maart

Hier kijken steeds meer mensen al maanden, zo geen jaren, naar uit: de nieuwe druk van het boek Meditatie, energie en bewustzijn van Hetty Draayer, met als ondertitel: De innerlijke weg vanuit het kosmisch oog. Deze tweede druk is vrijwel helemaal gelijk aan de eerste, uit 2001 verschenen bij uitgeverij Mirananda, op de cover na. Ook een foutje in de titel van een hoofdstuk is natuurlijk hersteld.


Deze 2e druk verschijnt bij uitgeverij De Driehoek. Het nieuws is een mooi verjaardagcadeautje voor de schrijfster, die zaterdag 23 januari 93 jaar wordt. Van harte gefeliciteerd, Hetty!

En ook alle lezers gelukgewenst, want er is geen mooier overzicht van de benadering voor lichaamsgerichte, genezende
meditatie die Hetty Draayer (foto rechts) heeft aangereikt.
Omdat ik persoonlijk ook op haar wijze werk, weet ik dat veel mensen reikhalzend op deze nieuwe uitgave zaten te wachten. Er was al een levendige handel in tweede hands exemplaren van de 1e druk ontstaan, met name via internet.

Uitgaven van De Driehoek zijn te bestellen via
de boekhandel. Nadere informatie is o.a. te
vinden op de website van uitgeverij Synthese in Rotterdam: www.synthese.ws