maandag 6 oktober 2008

De spirituele crisis als breuk met het verleden

Zojuist verscheen het nieuwe nummer van het tijdschrift Prana, met als thema 'De kracht van het verleden'. Wie in het hier en nu wil leven, moet de toekomst niet vrezen en het verleden loslaten. Lukt dat niet, dan kan het tot een psychische of spirituele crisis komen. Daarover gaat mijn bijdrage in dit nummer.
De heftigste vorm die een persoonlijke crisis kan aannemen, is die van een (manische) psychose. Al jaren gaan er stemmen op om zo'n psychose te zien als een spirituele crisis, maar dan doemt de vraag op: wat maakt een crisis eigenlijk spiritueel? Dat is geen simpele kwestie. De hamvraag is, of je je in zo'n crisis niet laat meeslepen door emoties en wanen maar nog verantwoordelijkheid kunt dragen voor je eigen reacties op wat er gebeurt. Daartoe moeten we onder alle omstandigheden 'gecenterd' en 'geaard' blijven, zodat de harmonie in onze energiehuishouding zich steeds kan herstellen (zie illustratie). De vraag, onder welke voorwaarden een psychose zinvol kan worden opgevat als een spirituele of transpersoonlijke crisis, komt ook uitgebreid aan de orde in het boek Spiritualiteit en energie: de kundalini-kwestie, dat ik samen met Ad van Beckhoven heb geschreven (zie elders op deze blog).

Prana (uitg. Ankh-Hermes), oktober/november 2008, nr 169 (€ 6,25)

Je leven ten volle leven

Het nieuwe nummer van het tijdschrift Sfinx is uit. Sfinx, voortgekomen uit het Centrum voor Zelfbezinning, wijdt in elk nummer aandacht aan een speciaal thema. Dit keer is dat de vraag, wat het betekent om je leven ten volle te leven. Wat mij betreft is dat in de eerste plaats een kwestie van doen wat je moet doen, in plaats van wat je misschien wel graag zou willen. Verkeerd verlangen is immers de grootste hindernis voor geluk.
M'n bijdrage aan dit nummer, onder de titel 'Het twaalfde gebod', schetst wat we nodig hebben om niet vanuit ons denkende, willende en emotionele 'ik' te leven maar vanuit ons Zelf. Het elfde gebod is al bekend (zie hiernaast), het twaalfde is net zo belangrijk: 'Gij zult loslaten'.

Sfinx, jaargang 37 nr 3 (sept. 2008), tel 033 - 4615020, sfinx@planet.nl Losse nrs € 5,- ; abonn. € 18,50, studenten € 15,50