maandag 6 oktober 2008

Je leven ten volle leven

Het nieuwe nummer van het tijdschrift Sfinx is uit. Sfinx, voortgekomen uit het Centrum voor Zelfbezinning, wijdt in elk nummer aandacht aan een speciaal thema. Dit keer is dat de vraag, wat het betekent om je leven ten volle te leven. Wat mij betreft is dat in de eerste plaats een kwestie van doen wat je moet doen, in plaats van wat je misschien wel graag zou willen. Verkeerd verlangen is immers de grootste hindernis voor geluk.
M'n bijdrage aan dit nummer, onder de titel 'Het twaalfde gebod', schetst wat we nodig hebben om niet vanuit ons denkende, willende en emotionele 'ik' te leven maar vanuit ons Zelf. Het elfde gebod is al bekend (zie hiernaast), het twaalfde is net zo belangrijk: 'Gij zult loslaten'.

Sfinx, jaargang 37 nr 3 (sept. 2008), tel 033 - 4615020, sfinx@planet.nl Losse nrs € 5,- ; abonn. € 18,50, studenten € 15,50

Geen opmerkingen: