dinsdag 3 november 2009

Wat heb ik van mijn ouders meegekregen?

Tijdschrift Sfinx over de invloed van ouder-kind-relaties

Het septembernummer van het blad Sfinx besteedt aandacht aan een vraag die mensen zichzelf soms stellen: 'waarom heb ik deze mensen als mijn ouders gekozen?' Is dat een zinvolle vraag of een verkeerde? Om daar zicht op te krijgen, zou het duidelijk moeten zijn welk 'ik' de vraag stelt, en wie die vraag kan beantwoorden. Daarover gaat mijn bijdrage onder de titel De knapzak van Douwe Dabbert. Die knapzak is een symbool voor het basisvertrouwen dat je, met een beetje geluk, van je ouders kunt hebben meegekregen: het vertrouwen dat je vroeg of laat zult krijgen wat je werkelijk nodig hebt. Lees er meer over in Sfinx, jaargang 38 nr 3, september 2009 - een uitgave van de Stichting Sfinx, tel. 035 - 6479845, sfinx@wxs.nl

Geen opmerkingen: