zaterdag 28 november 2009

Oefenen in éénzijn - Ervaren wat het Thomas-evangelie bedoelt

Nieuwe cursus van drie zaterdagen op La Verna, Amsterdam

Voor sommige mensen kan deze cursus een vervolg zijn op de 'graal-dagen' die dit jaar op spiritueel centrum La Verna in Amsterdam zijn gehouden, voor anderen een geheel nieuwe kennismaking met de lichaamsgerichte, genezende ademmeditatie die Hetty Draayer heeft geïntroduceerd als weg tot Zelfbewustwording en -verwerkelijking: de cursus Oefenen in éénzijn - aan de hand van het Thomas-evangelie.
Het gaat om drie zaterdagen, in januari, februari en maart 2010. In een inleiding tijdens de eerste bijeenkomst hoop ik duidelijk te maken dat de 'logions' (uitspraken) in het Thomasevangelie telkens verwijzen naar een transformatieproces van lichaam, ziel en geest als één geheel. In logion 22 wordt gesproken over een drievoudige eenwording, n.l. van (1) 'boven' en 'beneden', (2) 'binnen' en 'buiten' en (3) het mannelijke en het vrouwelijke in onszelf. Dit zijn drie tegenstellingen die we met elkaar kunnen verzoenen, of liever: polariteiten die we kunnen verenigen. Maar hoe? Dat wordt duidelijk als we e.e.a. heel lichamelijk opvatten. De oefeningen van Hetty Draayer - het ademen, ontspannen, visualiseren en mediteren vanuit het 'chi-punt' - maken dit éénzijn ook ervaarbaar aan den lijve.

Klik hier om hierover meer te lezen op mijn andere blog.....

De cursusdata zijn: zaterdag 23 januari, 20 februari en 20 maart 2010.
Nadere info is binnenkort te zien op de website van La Verna: www.laverna.nl, waar je je ook kunt aanmelden

Geen opmerkingen: