woensdag 31 december 2008

De transformatie van komkommer in ketimun

Kort voor Kerst verscheen het nieuwste nummer van het blad Sfinx, met artikelen rond het thema hechten en loslaten - en over boeddhisme en Kerstmis. Mijn bijdrage aan dit nummer, onder de kop De transformatie van komkommer in ketimun, gaat over de moeilijkheid dat we vaak wel willen loslaten en veranderen, als alles maar bij het oude blijft - of als verandering betekent dat er alleen maar iets bij komt, zonder dat er ook iets ouds van àf moet. Daardoor blijven we nogal eens in schijnbare verandering steken - in de status quo dus. Ketimun is het Indonesische woord voor komkommer.
Bij spirituele transformatie gaat het er niet zozeer om dat het 'ik' gaat zitten kiezen wat er wel en niet moet worden losgelaten, maar dat juist dat 'ik' wordt losgelaten - en omdat het steeds weer de kop opsteekt, moet het ook telkens wéér worden losgelaten.
In die zin wens ik alle bezoekers van deze blog een gelukkig nieuw jaar vol vrijheid, licht en vreugde toe!

Sfinx, jaargang 37 nr 4 (2008). Losse nummers € 5,-.
Nummer bestellen of abonnement nemen? sfinx@services2u.nl