zondag 15 juni 2008

Tijdschrift Prana over 'The Secret'

Kortgeleden verscheen nummer 167 van het tijdschrift Prana, gewijd aan het thema "The Secret ontsluierd'. Wie zich aangesproken voelt door het boek The Secret van Rhonda Byrne, kan in dit Prana-nummer een gezond tegenwicht vinden. In mijn bijdrage onder de titel 'Als er niet gebeurt wat je wilt...' wordt het boek misleidend en gevaarlijk genoemd. Steeds weer wordt er gedacht dat 'als je iets maar echt wilt, je het ook krijgt'. Maar wat is 'iets echt willen'? Om daar achter te komen, moeten we naar mijn smaak eerst echt zijn. En daartoe moeten we vooral heel veel loslaten. De titel van dit artikel is ontleend aan een advies dat ooit werd gegeven in een serie TV-sketches onder de titel Het grote ongenoegen: 'Als er niet gebeurt wat je wilt, dan moet je gewoon willen wat er gebeurt!'
Van harte aanbevolen.

Geen opmerkingen: