dinsdag 26 augustus 2008

Spiritualiteit in het dagelijks leven


De stichting Filosofie Oost-West biedt ook dit cursusseizoen weer een heel curriculum aan op het gebied van filosofie en spiritualiteit. Een van de modules binnen dit onderwijsprogramma is 'Spiritualiteit in het dagelijks leven'. In het kader daarvan wordt het een en ander verzorgd door mijn favoriete filosoof, prof. dr Otto Duintjer (zie foto), onder de titel 'Filosofie en levenshouding'.
Op zaterdag 8 november ben ik bij prof. Duintjer te gast. We gaan het dan met elkaar hebben over het thema 'leven en leren', en over de manier waarop het dagelijks doen van bepaalde meditatieve oefeningen helpt om tot een open levenshouding te komen - zodat er eens te meer te leren valt. Aan de hand van de manier waarop ik 'aan mezelf werk' en in mijn praktijk mensen begeleid, zou ik willen laten zien hoe je een ander perspectief op jezelf kunt krijgen door steeds weer los te laten met de uitademing mee en de dagelijkse werkelijkheid ook onbevangen in je toe te laten - met name in de inademing. We kunnen zo gemakkelijker meebewegen met 'het vloeiende heden'. En onszelf leren ervaren als een eenheid van lichaam, ziel en geest. In mijn visie komt deze eenheid overeen met die van onze materiële kant (het lichaam), onze energie (ziel, in- en om het lichaam heen) en ons bewustzijn (dit is, wat mij betreft, de onbegrensde ruimte waarin al het waargenomene verschijnt).

Zie voor nadere informatie: www.filosofie-oostwest.nl

Geen opmerkingen: