zondag 22 februari 2015

De verlichting van het lichaam

Workshop, Den Haag, 17 mei 2015

Wat heeft ‘verlichting’ te maken met licht? En wàt wordt er eigenlijk verlicht? De term wordt in min of meer spirituele kringen vaak achteloos gebruikt, alsof iedereen het wel weet. Menigeen associeert ‘verlichting’ met egoloosheid. Niet geheel ten onrechte - maar dit betekent wel dat tijdens ons aardse leven alleen het lichaam verlicht kan worden.

Het chi-punt of 'kosmisch oog' 
In de visie van de Nederlandse meditatieleraar Hetty Draayer (1917-2011) kunnen we leren, licht te ontvangen – door en om ons lichaam heen - om uiteindelijk in licht te worden getransformeerd.

Dit leidt via oefening en meditatie tot de ervaring dat we zijn aangesloten op het grote geheel van alle energieprocessen in de kosmos – als we tenminste ook ons diepste donker (spanningen, verkrampingen) aan het licht laten komen, leren loslaten en vanuit een hernieuwde verbinding van aarde en hemel aanwezig zijn en handelen in het dagelijks leven.

Sleutel hiertoe is het ademen vanuit het chi-punt of ‘kosmisch oog’, van waaruit het lichaam beleefbaar wordt als energie, ‘fijnstoffelijk’. Loslaten tot in de aarde onder onze voeten, met de uitademing mee, kan één vloeiende beweging worden met ontvangen vanuit de hemel boven ons hoofd. Zo worden we doorlaatbaar voor licht vanuit de dimensie die ons als persoon te boven gaat. Gaandeweg ontdekken we dat ons lichaam niet begrensd is maar deel uitmaakt van ons multidimensionele wezen.

Het programma van de workshop: lezing met dia’s, oefening, na de lunch gezamenlijke wandeling in stilte, een tweede oefening en meditatie.

De workshop is mede bedoeld als introductie tot de cursus ‘Transformatie vanuit het kosmisch oog’ (start: september 2015) maar kan ook afzonderlijk worden bijgewoond.

Plaats: Nassau Dillenburgstraat 37, Den Haag
Datum: zondag 17 mei 2015
Tijden: 10.30 – 16.30 uur
Kosten van de workshop: € 40,-
Aanmelding via ingrid.huet@arcoflight.nlVooraankondiging

Cursus Transformatie vanuit het kosmisch oog

September t/m december 2015

Het ‘kosmisch oog’ is de naam die Hetty Draayer gaf aan een uitbreiding van het ‘chi-punt’ (dieper in het bekken dan het ‘hara-punt’) tot energiepoort door de bovenste helft van het heiligbeen. Als we ademen vanuit deze poort tussen de ruimte in het lichaam en de kosmische ruimte om het lichaam heen vormt zich een schaal van energie in het bekken. Verbinden we deze schaal of kelk van licht met de aarde onder onze voeten, dan ontstaat de ‘graal in onszelf’.

Hierin vindt een eerste versmelting plaats van yin en yang, vrouwelijke en mannelijke energieën, met de helende krachten van aarde en hemel, en met onze persoonlijke bron in het bekken.

Door oefening en meditatie komt vanuit deze bekkenschaal een proces van zuivering en transformatie op gang, waarin alle meridianen (nadi’s) en chakra’s zijn betrokken: een proces van lichaam, ziel en geest al één geheel.
Zo kan al ons donker worden getransformeerd in licht. Vanuit de diepte van het ademende midden wordt het hoofd leeg en het hart vrij. Zo kan ons mystieke hart opengaan voor een tweede versmelting van energieën en kunnen hier ‘de Christuskrachten’ stralen: warmte, liefde, wijsheid en mededogen.

Meer info, o.a. het programma van een cursusdag: de pagina ‘Workshop/cursus’ op www.arcoflight.net

Literatuur over meditatie vanuit het kosmisch oog: Hetty Draayer, Meditatie, energie en bewustzijn – De innerlijke weg vanuit het kosmisch oog (De Driehoek, Rotterdam, 2e dr. 2010).

Data: vier zondagen: 20 sept., 25 okt., 22 nov. en 20 dec. 2015
Plaats: Nassau Dillenburgstraat 37, Den Haag

Aanmelding via ingrid.huet@arcoflight.nl